بورس کالا

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یک شنبه 16 آذر 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، با 1223 تن کاهش نسبت به هفته قبل 6581 تن رسید.

معاملات پلی اتیلن سبک خطی –  LLDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LL 235F6 jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/19 223,732 506 506 پتروشیمی جم
(پودر) 235F6 جامبوبگ نقدی 1399/09/19 217,020 240 0 پتروشیمی جم
746 506
معاملات پلی استایرن مقاوم بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/19 340,284 1316 0 پتروشیمی جم
1316 0
معاملات پلی استایرن معمولی GPPS بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/19 271,424 121 0 تبریز
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/19 288,346 287 0 تبریز
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/19 295,314 1376 0 تبریز
takht-jamshid 1461 پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/19 295,314 36 0 تخت جمشید
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/19 295,314 36 0 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/19 295,314 567 0 تخت جمشید
MP08 qom کیسه نقدی 1399/09/19 295,314 350 0 محب پلیمر قم
2773 0

معاملات پلی استایرن انبساطی – EPS  بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-1000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/09/19 338,943 220 0 بانیار
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/09/19 338,943 220 0 بانیار
SE-3000 baniar جامبوبگ نقدی 1399/09/19 338,943 220 0 بانیار
SE-4000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/09/19 337,240 220 0 بانیار
R310 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/09/19 350,998 70 0 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/09/19 347,463 450 0 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab جامبوبگ نقدی 1399/09/19 350,998 70 0 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/09/19 332,256 40 0 تبریز
1510 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی