پلی پروپیلن

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در روز سه شنبه 18 آذر

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 18 آذر ماه 1399 عرضه مواد پلیمری در بورس کالا به 50 هزار و 374  تن رسید.

عرضه اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 564,683 435 0 تبریز 
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/09/23 564,683 120 0 قائد بصیر
400 0
عرضه استایرن بوتادین رابر – SBR در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی سلف 1399/10/17 456,431 304 0 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی سلف 1399/10/17 456,431 96 0 پتروشیمی بندر امام
400 0
عرضه پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LF 190 Arya پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 287,164 1518 0 آریا ساسول
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/10/02 287,164 700 0 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 287,164 1200 0 پتروشیمی بندر امام
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/09/23 287,164 600 600 کردستان
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1399/09/23 287,164 44 1254 لاله
2100lale پالت چوبی نقدی 1399/09/23 308,663 22 88 لاله
4084 1942
عرضه پلی اتیلن سبک خطی –  LLDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir پالت چوبی نقدی 1399/09/23 221,110 660 2552 امیر کبیر
LL 0209KJ پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 222,328 110 0 تبریز
LLD 209 Arak پالت چوبی سلف 1399/10/02 221,110 1000 0 شازند اراک
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/09/23 214,477 570 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/09/23 221,110 768 768 مهاباد
3108 3320

عرضه پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
1922T Arya پالت چوبی نقدی 1399/09/23 296,378 110 0 آریا ساسول
1922T lale پالت چوبی نقدی 1399/09/23 296,378 88 110 لاله
198 110
عرضه پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Hi500 پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 206,868 500 0 بندر امام
6070 UA پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 205,174 110 0 تبریز
52505UV Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 211,738 110 220 جم
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 206,868 990 2024 جم
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی 1399/09/23 200,662 230 0 لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/09/23 211,738 888 888 لرستان
2828 3132
عرضه پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 219,480 1500 0 بندر امام
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 219,480 110 220 جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/09/23 219,480 864 864 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 219,480 1210 0 مارون
3684 1084
عرضه پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840(پودر)-tabriz جامبوبگ نقدی 1399/09/23 222,843 50 0 تبریز
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 229,735 1309 0 تبریز
1359 0

عرضه پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/09/23 239,270 500 1200 امیر کبیر
EX6B (CRP 100 Amir) کیسه نقدی 1399/09/23 266,253 1500 0 امیر کبیر
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 247,234 990 2112 جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/09/23 266,253 1500 0 شازند اراک
4490 3312
عرضه پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 216,745 1606 0 آریا ساسول
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/09/23 228,920 110 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir کیسه نقدی 1399/09/23 216,745 800 0 امیرکبیر
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/09/23 216,745 814 0 ایلام
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/09/23 216,745 240 0 کرمانشاه باختر
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/23 216,745 1012 0 مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/09/23 216,745 1518 0 مهر
6100 0
عرضه پلی استایرن انبساطی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 200 tabriz جامبوبگ سلف 1399/10/17 349,737 120 0 تبریز
EPS 300 tabriz جامبوبگ سلف 1399/10/02 349,737 120 0 تبریز
240 0
عرضه پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG735 جامبوبگ سلف 1399/10/16 176,195 44 0 تندگویان
PET-BG731 جامبوبگ سلف 1399/10/16 179,766 44 0 تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/10/16 181,297 506 968 تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/10/16 177,725 506 1210 تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/10/16 189,970 506 440
1606 2618
معاملات پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/10/16 173,149 506 1980 تندگویان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1399/10/16 167,311 506 1980 تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/10/16 163,623 506 726 تندگویان
1518 4686

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی