بوزس کالا

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در روز  یک شنبه 16 آذر

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یک شنبه 16 آذر ماه 1399 عرضه مواد پلیمری در بورس کالا به 6 هزار و 520 تن رسید.

عرضه پلی استایرن مقاوم  HIPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6045prtro-pak پالت پلاستیکی سلف 1399/10/22 346,250 242 0 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/26 346,250 1316 0 پتروشیمی تبریز
1558 0
عرضه پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto کیسه نسیه 1399/09/26 294,760 300 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/26 270,366 76 0 تبریز
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/26 287,645 121 0 تبریز
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/26 294,760 1376 0 تبریز
takht-jamshid 1461 پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/26 294,760 36 0 تخت جمشید
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/26 294,760 36 0 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/09/26 294,760 567 0 تخت جمشید پارس
32N eseen پالت چوبی نقدی 1399/10/01 294,760 80 32 تولید پلاستیک ایسین
MP08 qom کیسه نقدی 1399/09/26 294,760 350 0 محب پلیمر قم
2942 32

عرضه پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-1000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/09/26 338,147 220 0 بانیار
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/09/26 338,147 220 0 بانیار
SE-3000 baniar جامبوبگ نقدی 1399/09/26 338,147 198 0 بانیار
SE-4000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/09/26 336,482 110 0 بانیار
R310 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/08 349,737 200 0 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/08 346,474 300 0 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/08 346,474 500 0 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/08 349,737 200 0 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/09/26 331,418 40 0
1988 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی