پلیمر

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا در روز  یک شنبه 30 آذر

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یک شنبه 30 آذر ماه 1399 عرضه مواد پلیمری در بورس کالا به 6 هزار و 345  تن رسید.

عرضه پلیمر  پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6045prtro-pak پالت پلاستیکی سلف 1399/10/29 343,776 242 0 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/03 343,776 1,316 0 پتروشیمی تبریز
1,558 0
عرضه پلیمر  پلی استایرن معمولی – GPPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto کیسه نسیه 1399/10/03 286,864 300 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/03 263,124 76 0 پتروشیمی تبریز
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/03 279,940 76 0 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/03 286,864 1,376 0 پتروشیمی تبریز
takht-jamshid 1461 پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/03 286,864 36 0 تخت جمشید
1161 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/03 286,864 36 0 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/03 286,864 567 0 تخت جمشید پارس
MP08 qom کیسه نقدی 1399/10/03 286,864 350 0 محب پلیمر قم
2,817 0

عرضه پلیمر پلی استایرن انبساطی – EPS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-1000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/10/03 314,692 220 0 بانیار
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/10/03 314,692 220 0 بانیار
R310 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/15 324,465 50 0 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/10/03 324,465 120 0 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/15 322,418 100 0 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/10/03 322,418 600 0 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/15 322,418 150 0 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab جامبوبگ نقدی 1399/10/03 322,418 300 0 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab جامبوبگ سلف 1399/10/15 324,465 50 0 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab جامبوبگ نقدی 1399/10/03 324,465 120 0 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/10/03 307,469 40 0 تبریز
1,970 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی