پلیمر

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 9 دی ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا ، از مجموع 27 هزار و 337 تن عرضه محصولات پتروشیمی در هفته گذشته، 19 هزار 976 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 73 درصد شد.

عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر – SBR در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/11/08 436,805 378 0 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت فلزی سلف 1399/11/08 436,805 126 0 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid پالت چوبی نقدی 1399/10/14 419,769 1,280 0 تخت جمشید
1,784 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LLD 209 Amir جامبوبگ نقدی 1399/10/14 228,007 500 2,500 پتروشیمی امیرکبیر
LL 0209KJ پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 229,222 55 0 پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arak پالت چوبی نقدی 1399/10/14 228,007 1,000 0 شازند اراک
22B03 Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/10/14 228,007 120 120 پتروشیمی لرستان
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی 1399/10/14 221,167 570 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی 1399/10/14 228,007 768 768 مهاباد
3,013 3,388
عرضه پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
ABS157W2901-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 532,618 150 0 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 515,606 550 0 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی 1399/10/14 515,606 120 0 پتروشیمی قائدبصیر
820 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
52505UV Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 212,605 220 110 پتروشیمی جم
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 207,745 990 2,024 پتروشیمی جم
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی 1399/10/14 201,513 100 0 پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan پالت چوبی نقدی 1399/10/14 207,745 384 384 پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی 1399/10/14 212,605 504 504 پتروشیمی لرستان
2,198 3,022
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 227,948 1,200 0 پتروشیمی بندر امام
bl3 jam پودر جامبوبگ نقدی 1399/10/14 221,110 280 0 پتروشیمی جم
Bl3 Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 227,948 220 330 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/10/14 227,948 864 864 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 227,948 1,210 0 پتروشیمی مارون
3,774 1,194
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EX3 AmirKabir کیسه نقدی 1399/10/14 241,446 500 1,500 پتروشیمی امیرکبیر
CRP100 N پودر جامبوبگ نقدی 1399/10/14 241,915 400 0 پتروشیمی جم
CRP100N jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 249,397 990 2,112 پتروشیمی جم
5000S Jam پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 230,323 22 0 پتروشیمی جم
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی 1399/10/14 270,658 1,500 0 شازند اراک
3,412 3,612

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
3840(پودر)-tabriz جامبوبگ نقدی 1399/10/14 223,602 50 0 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 230,518 1,309 0 پتروشیمی تبریز
1,359 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
5110 Arya پالت چوبی نقدی 1399/10/14 220,602 1,606 0 آریا ساسول
3713 arya پالت چوبی نقدی 1399/10/14 232,754 110 0 آریا ساسول
EX5 AmirKabir کیسه نقدی 1399/10/14 220,602 500 0 پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی 1399/10/14 220,602 814 0 ایلام
bakhtar (پودر) EX5k جامبوبگ نقدی 1399/10/14 213,984 200 0 کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی 1399/10/14 220,602 240 240 کرمانشاه باختر
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 220,602 1,518 0 پتروشیمی مارون
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی 1399/10/14 220,602 2,002 0 مهر
6,990 240
عرضه پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
EPS 300 tabriz جامبوبگ سلف 1399/10/30 310,807 120 0 تبریز
120 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف 1399/11/07 185,151 506 462 پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD جامبوبگ سلف 1399/11/07 178,908 506 2,002 پتروشیمی تندگویان
TG645 جامبوبگ سلف 1399/11/07 174,965 506 0 پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف 1399/11/07 179,894 506 0 پتروشیمی تندگویان
2,024 2,464

عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
LF 190 Arya پالت چوبی نقدی 1399/10/14 301,866 1,518 0 آریا ساسول
2420h پالت پلاستیکی نقدی 1399/10/14 301,866 550 0 امیرکبیر
0075 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/10/21 301,866 800 0 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/10/21 301,866 800 0 پتروشیمی بندر امام
2420F3 kordestan پالت چوبی نقدی 1399/10/14 324,226 120 120 کردستان
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی 1399/10/14 301,866 480 480 کردستان
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی 1399/10/14 301,866 1,408 0 لاله
5,676 600
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PET-BG735 جامبوبگ سلف 1399/11/07 192,860 22 0 پتروشیمی تندگویان
PET-BG731 جامبوبگ سلف 1399/11/07 196,770 44 0 پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 جامبوبگ سلف 1399/11/07 198,445 418 0 پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 جامبوبگ سلف 1399/11/07 194,536 506 1,496 پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 جامبوبگ سلف 1399/11/07 207,939 242 0 پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 جامبوبگ سلف 1399/11/07 201,982 506 770 پتروشیمی تندگویان
1,738 2,266

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی