بورس کالا

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹

معاملات پلی استایرن مقاوم – HIPS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
6045prtro-pak پالت پلاستیکی سلف 1399/09/17 261,975 462 0 پترو پاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/21 261,975 1315 0 تبریز
1777 0

معاملات پلی استایرن معمولی -GPPS  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto کیسه نسیه 1399/08/21 233,907 185 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/21 214,984 121 0 تبریز
GPPS1460 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/21 228,388 121 0 تبریز
GPPS 1540 tabriz پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/21 233,907 1376 0 تبریز
TJPS-G1551 takht-jamshid پالت پلاستیکی نقدی 1399/08/21 233,907 486 0 تخت جمشید پارس
2289 0

معاملات پلی استایرن انبساطی – EPS در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
SE-1000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/08/21 249,072 220 0 بانیار
SE-2000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/08/21 249,072 220 0 بانیار
SE-3000 baniar جامبوبگ نقدی 1399/08/21 249,072 220 0 بانیار
SE-4000 Baniar جامبوبگ نقدی 1399/08/21 247,862 220 0 بانیار
EPS 400 tabriz جامبوبگ نقدی 1399/08/21 240,678 40 0 بانیار
920 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی