پلیمر ای بی اس آسیابی سفید

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا سه شنبه 10 فروردین ماه 1400

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 10 فروردین ماه 1400 عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 8 هزار و 186 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 735 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 8.9 درصد شد.

عرضه پلیمر  پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان  1400/02/07 222,519 506 374
TG645 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/02/07 209,999 506 2,002
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/02/07 216,057 506 1,298
1,518 3,674

عرضه پلیمر  پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
552R Jam پالت چوبی نقدی پلی پروپیلن جم 1400/01/15 420,782 864 0
510L Jam پالت چوبی نقدی پلی پروپیلن جم 1400/01/15 420,782 720 0
550J Jam پالت چوبی نقدی پلی پروپیلن جم 1400/01/15 420,782 720 0
1101s rejal جامبوبگ نقدی پتروشیمی رجال 1400/01/15 420,782 261 0
RG 1102 XK Rejal جامبوبگ نقدی پتروشیمی رجال 1400/01/15 420,782 609 0
RG 1102XL Rejal جامبوبگ نقدی پتروشیمی رجال 1400/01/15 420,782 696 0
552R Arak پالت چوبی نقدی شازند اراک  1400/01/15 420,782 1,000 0
Z30s Ar پالت چوبی نقدی شازند اراک 1400/01/15 420,782 1,000 0
552R Maroun پالت چوبی نقدی پتروشیمی مارون 1400/01/15 420,782 132 0
C30S Marun پالت چوبی نقدی پتروشیمی مارون 1400/01/15 420,782 2,574 0
HP 550J maron پالت چوبی نقدی پتروشیمی مارون 1400/01/15 420,782 572 0
F 30G پالت چوبی نقدی پتروشیمی مارون 1400/01/15 420,782 66 0
552R Navid جامبوبگ نقدی نوید زرشیمی 1400/01/15 420,782 210 0
510L Navid جامبوبگ نقدی نوید زرشیمی 1400/01/15 420,782 210 0
ZH 550J navid جامبوبگ نقدی نوید زرشیمی 1400/01/15 420,782 210 0
9,844 0

عرضه پلیمر  پلی پروپیلن کوپلیمر پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
440L jam پالت چوبی نقدی پلی پروپیلن جم 1400/01/15 451,580 330 0
548R jam پالت چوبی نقدی پلی پروپیلن جم 1400/01/15 451,580 440 0
RPX-345S jam پالت چوبی نقدی پلی پروپیلن جم 1400/01/15 465,678 110 0
EPX-3130UV jam پالت چوبی نقدی پلی پروپیلن جم 1400/01/15 470,666 110 0
RP340 jam پالت چوبی نقدی پلی پروپیلن جم 1400/01/15 458,087 110 0
548T jam پالت چوبی نقدی پلی پروپیلن جم 1400/01/15 457,219 110 0
(پودر) EPC40R جامبوبگ نقدی شازند اراک 1400/01/15 438,033 40 0
C30G پالت چوبی نقدی پتروشیمی مارون 1400/01/15 420,782 132 0
MR230 پالت چوبی نقدی پتروشیمی مارون  1400/01/15 451,580 418 0
ZH 515 MA navid جامبوبگ نقدی نوید زرشیمی 1400/01/15 434,880 105 0
ZR340r navid جامبوبگ نقدی نوید زرشیمی 1400/01/15 458,087 105 0
ZR230-navid جامبوبگ نقدی نوید زرشیمی 1400/01/15 451,580 210 0
2,220 0
عرضه پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
PVC S70 Abadan پالت چوبی سلف پتروشیمی آبادان 1400/02/07 370,987 500 0
PVC S70 Abadan پالت چوبی نقدی پتروشیمی آبادان 1400/01/15 370,987 500 0
PVC S57 Abadan پالت چوبی سلف پتروشیمی آبادان 1400/02/07 360,869 500 0
PVC S57 Abadan پالت چوبی نقدی پتروشیمی آبادان 1400/01/15 360,869 500 0
E6834 arvand پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی اروند  1400/01/15 415,774 44 407
PVC S65 Arvand جامبوبگ نقدی پتروشیمی اروند 1400/01/15 337,261 2,000 0
PVC S65 Arvand پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی اروند 1400/01/15 337,261 1,507 0
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی سلف پتروشیمی بندر امام  1400/01/22 337,261 2,508 0
PVC S60 Bandar پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی بندر امام 1400/01/15 354,124 1,760 0
9,819 407
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR  در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
1712-takhe-jamshid پالت چوبی نقدی تخت جمشید  1400/01/15 465,712 640 0
640 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LLDPE در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
LL 235F6 jam پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی جم 1400/01/15 291,068 110 110
(پودر) LLD 209 arak جامبوبگ نقدی شازند اراک 1400/01/15 278,128 30 0
LLD 209 Arak پالت چوبی نقدی شازند اراک 1400/01/15 286,730 1,000 0
20BF5 (پودر) جامبوبگ نقدی پتروشیمی مهاباد 1400/01/15 285,491 100 0
mahabad(پودر) 22B02 جامبوبگ نقدی پتروشیمی مهاباد 1400/01/15 278,128 500 0
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی پتروشیمی مهاباد 1400/01/15 286,730 600 600
2,340 710
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
1922T lale پالت چوبی نقدی پتروشیمی لاله 1400/01/15 344,564 132 0
132 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
62N07 miandoab پالت چوبی نقدی پتروشیمی میاندوآب 1400/01/15 237,546 120 0
62N07UV miandoab پالت چوبی نقدی پتروشیمی میاندوآب 1400/01/15 241,884 120 0
5030 EA پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/15 245,573 506 0
6040UA-tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/15 222,492 154 0
6070 UA پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/15 234,612 154 0
52518 پودر جامبوبگ نقدی پتروشیمی جم 1400/01/15 230,420 80 500
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی جم  1400/01/15 237,546 1,012 1,298
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی پتروشیمی لرستان 1400/01/15 230,420 500 0
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی پتروشیمی لرستان 1400/01/15 241,884 504 504
3,150 2,302
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی کرمانشاه باختر 1400/01/15 268,757 768 768
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی مارون 1400/01/15 268,757 418 0
1,186 768
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/15 260,765 1,100 0
1,100 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
CRP100N jam پالت پلاستیکی سلف پتروشیمی جم 1400/01/30 278,297 660 1,848
5000S Jam پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی جم 1400/01/15 267,206 209 0
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی شازند اراک  1400/01/15 299,299 1,000 0
1,869 1,848

عرضه پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
5110 Arya پالت پلاستیکی نقدی آریا ساسول  1400/01/15 258,530 1,716 0
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی ایلام 1400/01/16 258,530 924 0
EX5 Bakhtar پالت چوبی نقدی کرمانشاه باختر 1400/01/15 258,530 240 0
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی مارون 1400/01/15 258,530 2,266 0
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی پتروشیمی مهر 1400/01/15 258,530 1,518 0
6,664 0
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
PET-BG735 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/02/07 224,975 22 0
PET-BG731 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/02/07 229,648 88 0
PET-BG781 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/02/07 231,651 506 1,012
PET-BG785 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/02/07 226,977 506 1,496
PET-BG821 جامبوبگ سلف پتروشیمی تندگویان 1400/02/07 242,999 506 462
1,628 2,970
عرضه پلیمر  پلی اتیلن سبک فیلم –  LDPE  در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
LFI 2119 پالت چوبی نقدی آریا ساسول 1400/01/15 334,528 1,408 0
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی پتروشیمی کردستان 1400/01/15 334,528 504 504
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی پتروشیمی لاله 1400/01/15 334,528 1,100 0
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی پتروشیمی لاله 1400/01/15 334,528 330 0
3,342 504
عرضه پلیمر  پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
HP525j jam پالت چوبی نقدی پلی پروپیلن جم 1400/01/15 438,580 840 0
RPX 120L-jam پالت چوبی سلف پلی پروپیلن جم 1400/01/21 578,707 110 0
RG 1104 K-rejal جامبوبگ نقدی پتروشیمی رجال 1400/01/15 438,580 522 0
HP 525J maron پالت چوبی نقدی پتروشیمی مارون 1400/01/15 438,580 462 0
ZH 525J navid جامبوبگ نقدی نوید زرشیمی 1400/01/15 438,580 273 0
2,207 0
عرضه پلیمر  پلی پروپیلن گرید پزشکی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
Rp270G shazand پالت پلاستیکی نقدی شازند اراک 1400/01/15 458,087 460 0
460 0

عرضه پلیمر  پلی استایرن انبساطی  – EPS  در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/15 310,968 120 0
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/15 310,968 120 0
240 0
عرضه پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/15 543,608 550 0
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی پتروشیمی قائدبصیر 1400/01/15 543,608 130 0
680 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد پتروشیمی