قیمت مواد پتروشیمی

عرضه های مواد پلیمر در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه 13 بهمن ماه 1399

به گزارش پلیمر پلاست مولایی عرضه مواد اولیه پلیمری امروز در بورس کالا ، عرضه های دوشنبه 13 بهمن 1399 با 2 هزار و 588 تن افزایش نسبت به عرضه های هفته گذشته پلی پروییلن و پلی وینیل کلراید به 33 هزار و 397 تن رسید.

عرضه پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
PVC S70 Abadan پالت چوبی سلف 1399/12/11 304,948 500 0 پتروشیمی آبادان 
PVC S57 Abadan پالت چوبی سلف 1399/12/11 296,066 500 0 پتروشیمی آبادان
E6834 arvand پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/18 307,189 44 451 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand جامبوبگ نقدی 1399/11/18 281,263 1500 0 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/18 281,263 1892 0 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand پالت چوبی نقدی 1399/11/18 281,263 110 0 پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/18 281,263 2508 0 پتروشیمی بندرامام
PVC S70 Bandar جامبوبگ نقدی 1399/11/18 310,870 34 0 پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar پالت پلاستیکی سلف 1399/12/25 296,066 1518 0 پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir جامبوبگ نقدی 1399/11/18 281,263 2500 0 غدیر
11106 451

عرضه پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
552R Jam پالت چوبی نقدی 1399/11/18 282,144 360 360 پلی پروپیلن جم
510L Jam پالت چوبی نقدی 1399/11/18 282,144 504 504 پلی پروپیلن جم
550J Jam پالت چوبی نقدی 1399/11/18 282,144 408 408 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar پالت چوبی نقدی 1399/11/18 282,144 400 0 پلی نار
YI250 polynar پالت چوبی نقدی 1399/11/18 282,144 500 0 پلی نار
Rg 1101SL جامبوبگ نقدی 1399/11/18 282,144 261 0 پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal جامبوبگ نقدی 1399/11/18 282,144 870 0 پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal جامبوبگ نقدی 1399/11/18 282,144 609 0 پتروشیمی رجال
552R Arak پالت چوبی نقدی 1399/11/18 282,144 1000 0 شازند اراک
Z30s Ar پالت چوبی نقدی 1399/11/18 282,144 500 0 شازند اراک
552R Maroun پالت چوبی نقدی 1399/11/18 282,144 1496 0 پتروشیمی مارون
C30S Marun پالت چوبی نقدی 1399/11/18 282,144 1320 0 پتروشیمی مارون
HP 500J پالت چوبی نقدی 1399/11/18 282,144 88 0 پتروشیمی مارون
(پودر) ZH552R جامبوبگ نقدی 1399/11/19 273,680 84 0 نوید زر شیمی
552R Navid جامبوبگ نقدی 1399/11/19 282,144 210 0 نوید زر شیمی
510L Navid جامبوبگ نقدی 1399/11/19 282,144 210 0 نوید زر شیمی
ZH 550J navid جامبوبگ نقدی 1399/11/19 282,144 210 0 نوید زر شیمی
9030 1272

عرضه پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
440G jam پالت چوبی نقدی 1399/11/18 313,114 110 0 پلی پروپیلن جم
440L jam پالت چوبی نقدی 1399/11/18 313,114 220 330 پلی پروپیلن جم
548R jam پالت چوبی نقدی 1399/11/18 313,114 220 0 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam پالت چوبی نقدی 1399/11/18 327,290 110 110 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam پالت چوبی نقدی 1399/11/18 332,307 110 0 پلی پروپیلن جم
RP340 jam پالت چوبی نقدی 1399/11/18 319,657 110 0 پلی پروپیلن جم
548T jam پالت چوبی نقدی 1399/11/18 318,785 110 110 پلی پروپیلن جم
PNR 340R پالت چوبی نقدی 1399/11/18 319,657 50 0 پلی نار
PNR 230c polynar جامبوبگ نقدی 1399/11/18 313,114 42 0 پلی نار
EPQ 30RF پالت چوبی نقدی 1399/11/18 313,114 190 0 شازند اراک
EPC40R shazand پالت چوبی نقدی 1399/11/18 313,114 400 0 شازند اراک
R60 Arak پالت چوبی نقدی 1399/11/18 313,114 500 0 شازند اراک
RP 210G پالت چوبی نقدی 1399/11/18 313,114 900 0 شازند اراک
MR230 پالت پلاستیکی نقدی 1399/11/18 313,114 44 0 پتروشیمی مارون
ZH 515 MA navid جامبوبگ نقدی 1399/11/19 296,321 147 0 نوید زر شیمی
ZR340r navid جامبوبگ نقدی 1399/11/19 319,657 147 0 نوید زر شیمی
ZB 548R navid جامبوبگ نقدی 1399/11/19 313,114 126 0 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid جامبوبگ نقدی 1399/11/19 313,114 126 0 نوید زر شیمی
ZR230-navid جامبوبگ نقدی 1399/11/19 313,114 189 0 نوید زر شیمی
332C navid جامبوبگ نقدی 1399/11/19 313,114 63 0 نوید زر شیمی
ZRCT230C navid جامبوبگ نقدی 1399/11/19 324,019 84 0 نوید زر شیمی
3998 550

عرضه پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
HP525j jam پالت چوبی سلف 1399/11/28 295,895 600 0 پلی پروپیلن جم
HP525j jam پالت چوبی نقدی 1399/11/18 295,895 408 0 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam پالت چوبی نقدی 1399/11/18 390,434 110 0 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal جامبوبگ نقدی 1399/11/18 295,895 435 0 پتروشیمی رجال
HP 525J maron پالت چوبی نقدی 1399/11/18 295,895 990 0 پتروشیمی مارون
2543 0
عرضه پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده
Rp270G shazand پالت چوبی نقدی 1399/11/18 319,657 1400 0 شازند اراک
1400 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی