پلیمر پلاست مولایی

عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی، معاملات سه شنبه هفته گذشته از مجموع 60 هزار و 590 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 29 هزار و 106 تن معامله انجام گرفت.

عرضه پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن – ABS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
ABS150 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/22 564,599 550 0
N50-ghaed-basir پالت چوبی نقدی پتروشیمی قائدبصیر 1400/01/22 564,599 130 0
680 0
عرضه پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی نقدی پتروشیمی بندر امام 1400/01/22 469,946 352 0
SBR-1502 Bandar بندر امام پالت چوبی نقدی پتروشیمی بندر امام 1400/01/22 469,946 128 0
1712-takhe-jamshid پالت چوبی نقدی پتروشیمی تخت جمشید 1400/01/22 456,474 736 0
1216 0
عرضه پلیمرپلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
LLD 209 Amir جامبوبگ نقدی پتروشیمی امیر کبیر 1400/01/22 311,819 600 4400
LL 235F6 jam پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی جم 1400/01/22 316,124 110 110
LLD 209 Arak پالت چوبی نقدی شازند اراک 1400/01/22 311,819 1000 0
20BF5 (پودر) جامبوبگ نقدی مهاباد 1400/01/22 309,771 100 0
mahabad(پودر) 22B01 جامبوبگ نقدی مهاباد 1400/01/22 302,464 400 0
LLD 22b01 Mahabad پالت چوبی نقدی مهاباد 1400/01/22 311,819 480 0
LLD 22b02 Mahabad پالت چوبی نقدی مهاباد 1400/01/22 311,819 480 480
3170 4990
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
1922T lale پالت چوبی نقدی پتروشیمی لاله 1400/01/22 345,898 132 0
132 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
62N07 miandoab پالت چوبی نقدی پتروشیمی میاندوآب 1400/01/22 240,526 240 0
62N07UV miandoab پالت چوبی نقدی پتروشیمی میاندوآب 1400/01/22 244,830 240 0
5030 EA پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/22 248,491 506 0
6040UA-tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/22 225,588 154 0
6070 UA پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/22 237,614 154 0
52518 Jam پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی جم 1400/01/22 240,526 1012 1298
(پودر) 62N07 جامبوبگ نقدی پتروشیمی لرستان 1400/01/22 233,310 500 0
62N07UV Lorestan پالت چوبی نقدی پتروشیمی لرستان 1400/01/22 244,830 504 504
3310 1802
عرضه پلیمرپلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
0035 Bandar پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی بندرامام 1400/01/22 270,990 1200 0
BL3 (پودر) bakhtar جامبوبگ نقدی کرمانشاه باختر 1400/01/22 262,860 250 0
Bl3 Bakhtar پالت چوبی نقدی کرمانشاه باختر 1400/01/22 270,990 624 624
Bl3 Marun پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی مارون  1400/01/22 270,990 264 0
2338 624
عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
3840 Tabriz پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/22 263,566 1100 0
1100 0

عرضه پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
EX3 AmirKabir کیسه سلف پتروشیمی امیرکبیر 1400/02/14 270,513 500 2000
CRP100N jam پالت پلاستیکی سلف پتروشیمی جم 1400/02/15 279,194 660 1848
5000S Jam پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی جم 1400/01/22 267,622 165 0
CRP100B Arak پالت چوبی نقدی شازند اراک 1400/01/22 302,368 1000 0
2325 3848

عرضه پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
5110 Arya پالت چوبی نقدی پتروشیمی آریاساسول 1400/01/22 259,013 1716 0
F7000 Ilam پالت چوبی نقدی پتروشیمی ایلام 1400/01/22 259,013 924 0
EX5 Marun پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی مارون 1400/01/22 259,013 2442 0
F7000 Mehr پالت چوبی نقدی پتروشیمی مهر 1400/01/22 259,013 2002 0
7084 0

عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا

گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
PET-BG781 جامبوبگ سلف پتروشیمی شهید تندگویان 1400/02/14 223,984 506 572
PET-BG785 جامبوبگ سلف پتروشیمی شهید تندگویان 1400/02/14 219,466 506 1496
PET-BG821 جامبوبگ سلف پتروشیمی شهید تندگویان  1400/02/14 234,957 506 1012
1518 3080
عرضه پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
LFI 2119 پالت چوبی نقدی پتروشیمی آریاساسول 1400/01/22 335,824 1408 0
2420h پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی امیرکبیر 1400/01/22 335,824 550 0
0075 Bandar پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی بندرامام 1400/01/22 335,824 800 0
020 Bandar پالت پلاستیکی نقدی پتروشیمی بندرامام  1400/01/22 335,824 1000 0
2420E02-kordestan پالت چوبی نقدی پتروشیمی کردستان 1400/01/22 335,824 504 504
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی پتروشیمی لاله 1400/01/22 335,824 308 0
2102TX00-lale پالت چوبی نقدی پتروشیمی لاله 1400/01/22 335,824 1122 0
5692 504
عرضه پلیمر پلی استایرن EPS در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
EPS 200 tabriz جامبوبگ نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/22 305,747 120 80
EPS 300 tabriz جامبوبگ نقدی پتروشیمی تبریز 1400/01/22 305,747 120 80
240 160
عرضه پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تولید کننده تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه
Super Bright- TG641 جامبوبگ سلف پتروشیمی شهید تندگویان 1400/02/14 220,804 506 198
TG641 جامبوبگ سلف پتروشیمی شهید تندگویان 1400/02/14 212,589 506 506
TG645 جامبوبگ سلف پتروشیمی شهید تندگویان 1400/02/14 208,381 506 2288
Super Bright TG645 جامبوبگ سلف پتروشیمی شهید تندگویان 1400/02/14 214,392 506 176
2024 3168

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و مواد اولیه پلاستیک