قیمت جهانی اتان

قیمت جهانی اتان

ویروس کرونا و قیمت جهانی اتان

با شیوع ویروس کرونا در جهان و افت قیمت نفت در جهان و به دنبال آن کاهش قیمت کلیه فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، قیمت جهانی اتان نیز  کاهش یافت. این در حالی است که در ایران قیمت این محصول به دلیل آنکه فرمول محاسباتی آن از یک کف قیمتی برخوردار است ثابت باقی مانده است.

به گزارش پلیمر پلاست مولایی بنقل از “پتروتحلیل“، در حال حاضر قیمت اتان مصرفی پتروشیمی ها که بر اساس فرمولی بر پایه قیمتهای جهانی پلی اتیلن و نفتا از سوی وزارت نفت تعیین می شود، دارای کف قیمت ۲۲۰ دلاری و سقف ۴۰۰ دلاری است که این کف قیمت در شرایط کنونی کاربردی نیست و قطعا به اصلاح نیازمند است.

عرضه سهام آریا ساسول

بدین جهت شرکت های پتروشیمی مصرف کننده اتان رایزنی هایی و گفتگوها را با وزارت نفت جهت منطقی کردن و اصلاح کف قیمت اتان متناظر با قیمتهای جهانی اتان شروع نموده اند.

با اصلاح کف قیمت و متناسب شدن قیمت این محصول، اینطور به نظر می رسد که علاوه بر هم راستایی تغییرات قیمت این خوراک با نوسانات قیمتهای جهانی، عرضه سهام آریا ساسول نیز تسریع شود.

آریا سوسول بلافاصله پس از اصلاح کف قیمت این محصول در بورس عرض خواهد شد.

پلیمر پلاست مولایی

بهترین خریدار ضایعات پلیمر و پلاستیک

دوستدار محیط زیست