قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1400/11/30

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 30 بهمن ماه 1400 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:

نام مواد قیمت روز
0035 Bandar 29,300
Bl3 Bakhtar 28,800
Bl3 Marun 28,800
F7000 Mehr 30,600
F7000 ilam 30,550
5110 Arya 30,600
X5 Marun 30,500
X5 Amir 30,700
X5 bakhtar 30,600
X5 jam 30,700
P100 jam 32,500
020 Bandar 39,000
075 Bandar 39,000
2420 kord 38,800
2420 kord off 38,300
2420 h off 37,500
0190 Arya 39,000
2102 Laleh 38,700
LLD 209 amir 36,600
LLD 209 arak 35,300
LLD 209 tabriz aa 34,400
235 f6 Jam 34,800
22b02 Mahsbad 34,800
22b02 Lorestsn 34,800
22b01lorestan 34,800
1922 Laleh 42,400
1922 Arya= 42,400
52518 Jam 28,100
52518 Off1 27,800
52b18 Lorestan 27,900
H500 bandar 33,500
62n07 Lorestan 28,000
62n07 mian doab 27,800
C30S Marun 48,000
510l jam 47,700
Hp500 46,500
550 jam 47,000
Z30s Marun 51,700
Z30j Marun 51,000
440L Jam 44,500
440j  Jam 42,300
R40  Arak 50,200
RP340 jam 48,200
RP345 jam 47,500
Zr340 Navid 47,500
548R Jam 46,500
548 marun 45,000
Mr230 Marun 44,000
Zr230 Navid 43,700
ABS150 Tabriz 52,700
N50 Ghaed basir 81,000
ABS 10415 81,000
ABS 10417 77,000
ABS 10720 78,800
1540 Tabriz 47,500
1551takhte jamshid 45,600

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی