قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد مورخ 1401/01/6

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز سه شنبه 06 اردیبهشت ماه 1401 قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد بشرح ذیل می باشد:

نام مواد قیمت روز
0035 Bandar 32,400
Bl3 Bakhtar 32,500
Bl3 jam 34,200
F7000 Mehr 33,700
F7000 ilam 33,300
F7000 mian 31,700
5110 Arya 34,500
X5 Marun 32,000
X5 bakhtar 32,000
p100 jam 43,000
3840 tabriz 39,800
020 Bandar 40,000
075 Bandar 41,200
2420 kord 39,800
2420 kord off 39,200
2420 h off 39,200
0190 Arya 39,800
0190 off2 38,800
2125 off2 38,700
2102 Laleh 39,500
2102 off 38,700
LLD 209 amir 39,200
LLD 209 arak 38,700
235 f6 Jam 38,300
22b02 Mahabad 39,100
1922 Laleh 44,200
1922 Arya 44,200
52518 Jam 29,850
52518 Off1 29,600
52b18 Lorestan 29,800
H500 bandar 40,500
62n07 Lorestan 29,800
62n07 mian doab 29,800
54b04 Lorestan 34,500
C30S Marun 45,200
510l jam 45,200
C30j Marun 44,700
550 jam 45,300
Z30s Marun 45,100
Z30j Marun 43,800
552R Arak 44,000
552R Jam 44,200
552R Marun 44,100
440L Jam 49,900
440j Jam 49,600
R40 Arak 53,500
RP345 jam 53,300
Zr340 Navid 53,600
548R Jam 50,200
548 Navid 49,200
548 t Jam 48,800
Mr230 Marun 69,000
Rp210 43,000
ABS150 Tabriz 54,100
N50 Ghaed basir 67,000
ABS 10415 82,000
7240 Tabriz 51,500
1540 Tabriz 45,600
1551takhte jamshid 43,800

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی