قیمت پایه و معاملات محصولات پتروشیمی

قیمت پایه و معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹

محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، معاملات ذیل را انجام داد.

 

معاملات اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
N50-ghaed-basir نقدی (مچینگ) 507,377 507377 507377 507377 0 10 10 پتروشیمی قائد بصیر
0 10 10

معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0075 Bandar سلف (مچینگ) 273,006 273006 273006 273006 0 50 50 پتروشیمی بندرامام
0 50 50
معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 Jam نقدی (مچینگ) 204,398 204398 204398 204398 0 22 22 پتروشیمی جم
0 22 22
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar سلف (مچینگ) 220,233 220233 220233 220233 0 80 80 پتروشیمی بندر امام
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) 220,233 220233 220233 220233 0 22 22 پتروشیمی جم
0 102 102