مجوز واردات پلی پروپیلن و PET صادر شد

کمیته تخصصی پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار مجوز واردات دو محصول مهم پتروشیمی پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات را در استای تنظیم بازار صادرکرد.

به گزارش پلیمر پلاست مولایی بنقل از نیپنا، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعلام کرد: به دنبال رقابت های ایجاد شده در بورس کالا در جریان معامله دو محصول پلیمر پلی پروپیلن و پلیمر پلی اتیلن ترفتالات PET ، کمیته تخصصی پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار ، مجوز واردات این دو محصول مهم پتروشیمی که مورد نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی است را صادرکرد.

بر اساس این گزارش، تعدادی از مجتمع های پتروشیمی بر اساس مقررات و قوانین و با هماهنگی دفتر توسعه صنایع پایین دستی با هدف تامین کامل نیاز کشور اقدام به واردات خواهندکرد.

پلی پروپیلنپلیمر پلاست مولایی

تامین کننده مواد اولیه پلیمری و محصولات پتروشیمیایی