پلی پروپیلن

معاملات مواد اولیه پلیمری بورس کالا یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC – در بورس کالا یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 286,665 286665 286665 286665 0 5 5 آبادان
0 5 5

پلی بوتادین رابر – در بورس کالا یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 326,866 326866 326866 326866 0 262 262 شازند اراک
0 262 262

پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840 Arak نقدی (مچینگ) 214,882 214882 214882 214882 0 80 80 شازند اراک
0 80 80

پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 237,633 237633 237633 237633 0 540 540 شازند اراک
0 540 540

پلی استایرن مقاوم – HIPS – در بورس کالا یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak سلف 253,593 0 0 0 297 0 0 پترو پاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz سلف 253,593 253593 253593 253593 957 396 352 تبریز
1254 396 352

پلی استایرن معمولی – GPPS – در بورس کالا یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto نسیه 219,188 0 0 0 220 0 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz نقدی 201,653 201653 201653 201653 209 22 22 تبریز
GPPS1460 tabriz نقدی 214,074 0 0 0 209 0 0 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 219,188 219188 219188 219188 1001 77 77 تبریز
TJPS-G1551 takht-jamshid سلف 219,188 219188 219188 219188 709 56 56 تخت جمشید پارس
32N eseen سلف 219,188 219188 219188 219188 132 132 132 تولیدی پلاستیک ایسین
2480 287 287

پلی استایرن انبساطی – EPS – در بورس کالا یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 227,179 227179 227179 227179 220 220 220 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 227,179 236689 237489 238689 220 242 220 بانیار
SE-3000 baniar نقدی 227,179 0 0 0 220 0 0 بانیار
SE-4000 Baniar نقدی 226,080 0 0 0 220 0 0 بانیار
F105 Entekhab نقدی 226,831 280129 289524 298919 40 170 40 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab نقدی 232,674 232674 232674 232674 150 80 80 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab نقدی 232,674 232674 232674 232674 150 150 140 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz نقدی 218,720 290889 294522 297799 40 150 40 تبریز
1260 1012 740

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشینی