قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

پی وی سی (PVC)

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Abadan نقدی (مچینگ) 191,933 191,933 191,933 191,933 0 35 35 آبادان
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 212,177 212,177 212,177 212,177 0 20 20 آبادان
PVC S65 bandar سلف (مچینگ) 191,933 191,933 191,933 191,933 0 132 132 بندر امام
0 187 187

پلی اتیلن سبک فیلم – LDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
 LH0030 Arya-sasol نقدی (مچینگ) 210,227 210,227 210,227 210,227 0 176 176 آریا ساسول
0 176 176

پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی 206,064 206,064 206,064 206,064 0 22 22 لاله
0 22 22

 پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
62N07UV Lorestan نقدی (مچینگ) 170,895 170,895 170,895 170,895 0 24 24 لرستان
0 24 24

 پلی اتیلن سنگین بادی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 174,685 174685 174685 174685 0 312 312 کرمانشاه (باختر)
0 312 312

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N Jam نقدی (مچینگ) 196,737 196,737 196,737 196,737 0 66 66 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 202,196 202,196 202,196 202,196 0 140 140 شازند (اراک)
206 206

 پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Arya 3713 نقدی (مچینگ) 187,762 187762 187762 187762 0 22 22 اریاساسول
0 22 22