مواد اولیه پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

پی وی سی (PVC)

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Arvand نقدی (مچینگ) 191,933 191,933 191,933 191,933 0 15 15 آبادان
0 15 15

پلی بوتادین رابر

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte-jamshid نقدی (مچینگ) 230,882 230,882 230,882 230,882 294 63 63 تخت جمشید
1220 Shazand نقدی (مچینگ) 230,882 230,882 230,882 230,882 0 81 81 شازند اراک
1220 Shazand نقدی (مچینگ) 230,882 230,882 230,882 230,882 504 121 121 شازند اراک
798 265 265

اپوکسی رزین

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 611,000 647,660 652,298 660,679 92 141 92 خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 514,000 514,000 516,191 517,679 53 57 53 خوزستان
145 198 145

پلی کربنات

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS khozestan سلف 522,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
LED khozestan سلف 531,900 0 0 0 40 0 0 خوزستان
PC 0710 سلف (مچینگ) 494,372 494,372 494,372 494,372 0 5 5 خوزستان
PC 0710 سلف 494,372 494,372 494,372 494,372 120 65 55 خوزستان
PC 1012UR سلف 494,372 494,372 494,372 494,372 120 50 50 خوزستان
PC W1 سلف 494,372 494,372 494,372 494,372 40 0 0 خوزستان
360 120 110

 پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
235F6 پودر نقدی (مچینگ) 170,575 170,575 170,575 170,575 0 120 120 جم
235F6 پودر نقدی 170,575 170,575 170,575 170,575 740 260 200 جم
740 380 320

پلی اتیلن سبک تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 پودر نقدی 161,869 173,130 173,248 173,389 220 780 220 جم
62N7UV Lorestan نقدی (مچینگ) 170,895 170,895 170,895 170,895 24 24 0 لرستان
244 804 220

 پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5000S پودر نقدی 180,178 0 0 0 240 0 0 پلی پروپیلن جم
5000S Jam نقدی (مچینگ) 185,751 185,751 185,751 185,751 0 154 154 جم
5000S Jam نقدی 185,751 185,751 185,751 185,751 220 88 44 جم
460 242 198

 پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
RP 210G نقدی 214,896 265269 265269 265269 40 120 40 شازند اراک
40 120 40

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50- Sahand نقدی 171,053 0 0 0 420 10 0 پلی استایرن سهند
420 10 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد اولیه پلیمری و مواد پتروشیمی