قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

پی وی سی (PVC)

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Abadan نقدی (مچینگ) 191,933 191,933 191,933 191,933 0 430 430 آبادان
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 212,177 212,177 212,177 212,177 0 410 410 آبادان
0 840 840

 پلی اتیلن سبک خطی -LLDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
235 F6 پودر نقدی (مچینگ) 170,575 170,575 170,575 170,575 0 420 420 جم
0 420 420

پلی اتیلن سبک اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 202,196 202,196 202,196 202,196 0 100 100 شازند (اراک)
0 100 100

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak سلف 201,834 201,834 201,834 201,834 220 297 154 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz نقدی (مچینگ) 201,834 201,834 201,834 201,834 0 66 66 تبریز
HIPS 7240 tabriz نقدی 201,834 201,834 201,834 201,834 803 484 330 تبریز
4512 Qom نقدی 197,797 0 0 0 100 40 0 محب بسپار ایده گستر
1,123 887 550

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS1309 artan-petro نسیه 181,932 0 0 0 250 100 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1115 Petro[ak سلف 181,932 181,932 181,932 181,932 44 22 22 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1160-tabriz نقدی 168,833 168,837 168,846 168,959 308 374 308 تبریز
GPPS 1460-tabriz نقدی 178,111 0 0 0 209 0 0 تبریز
GPPS 1540-tabriz نقدی 181,932 181,932 181,932 181,932 803 275 187 تبریز
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 181,932 181,932 181,932 181,932 506 56 56 تخت جمشید پارس
32N eseen سلف 181,932 181,195 181,244 181,293 176 198 176 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom نقدی (مچینگ) 181,932 181,932 181,932 181,932 0 30 30 محب پلیمر قم
MP08 qom نقدی 181,932 181,932 181,932 181,932 300 100 100 محب پلیمر قم
2596 1155 879

پلی استایرن انبساطی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 171,878 205,883 206,245 206,789 110 154 110 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 171,878 209,789 210,029 210,388 110 154 110 بانیار
R310 Entekhab سلف 173,192 173,196 173,620 174,599 200 220 200 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab سلف 176,001 198,547 199,363 199,789 350 675 350 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab سلف 173,192 176,469 176,705 177,979 200 260 200 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 Tabriz نقدی 164,120 208,929 211,452 215,899 35 155 35 تبریز
1005 1618 1005

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی