پلیمر پتروشیمی بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

 پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
510L Jam سلف 188,465 287,599 289,573 291,919 1200 2256 1200 پلی پروپیلن جم
510L JAM سلف 188,465 275,855 279,714 286,902 1200 1944 1200 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 188,465 270,559 278,964 289,780 920 1320 920 پلی نار
RG1102XL Rejal نقدی 188,465 290,199 291,496 292,000 479 1066 479 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 188,465 288,000 290,052 291,889 500 1501 500 رجال
Z30s Ar نقدی 188,465 277,219 277,896 278,599 300 580 300 شازند اراک
552R Arak نقدی 188,465 277,589 279,606 282,889 1000 2040 1000 شازند اراک
V 30S نقدی 188,465 200,200 259,012 279,780 462 638 462 مارون
Z30S Marun نقدی 188,465 282,009 283,978 285,999 1100 2046 1100 مارون
Z30G Marun نقدی 188,465 278,999 279,891 281,897 484 858 484 مارون
552R Maroun نقدی 188,465 286,000 287,234 288,669 880 1584 880 مارون
ZH 550J navid نقدی 188,465 288,999 290,769 292,489 189 483 189 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 188,465 278,000 281,552 289,666 189 315 189 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 188,465 293,999 294,740 294,999 189 441 189 نوید زر شیمی
9092 17072 9092

 پلی پروپیلن کوپلیمر – (پ پ شیمیایی )

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی 217,225 252389 256628 258999 550 1342 550 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی 217,225 244999 245920 246666 110 418 110 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 230,389 359899 365024 366889 220 594 220 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی (مچینگ) 235,048 235048 235048 235048 0 22 22 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 235,048 235048 235048 235048 220 220 198 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 223,301 360899 362800 364111 220 858 220 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 217,225 312000 315769 320320 330 1188 330 پلی پروپیلن جم
EPQ 30RF نقدی 217,225 232999 238290 245969 130 200 130 شازند اراک
R60 Arak نقدی 217,225 265000 275697 280280 500 840 500 شازند اراک
MR230 نقدی 217,225 354999 357467 370299 418 1166 418 مارون
ZH 515 MA navid نقدی 201,630 322011 322267 322679 84 231 84 نوید زرشیمی
ZR340r navid نقدی 223,301 354009 356435 362579 105 315 105 نوید زرشیمی
ZB 548R navid نقدی 217,225 282700 286271 295555 105 231 105 نوید زرشیمی
ZR230-navid نقدی 217,225 379999 380998 382519 210 798 210 نوید زرشیمی
332C navid نقدی 217,225 373813 376712 385555 126 504 126 نوید زرشیمی
3328 8927 3328

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمیایی