معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹

پلی اتیلن سبک فیلم LDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LH0030 Arya-sasol نقدی (مچینگ) 218,592 218,592 218,592 218,592 0 308 308 آریاساسول
0 308 308

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 198,207 198,207 198,207 198,207 0 418 418 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 203,757 203,757 203,757 203,757 0 120 120 شازند اراک
0 538 538

پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 199,072 251,999 265,241 272,999 816 1,392 816 پلی پروپلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 199,072 250,999 258,366 265,999 761 1,305 761 رجال
1,577 2,697 1,577

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی