معاملات مواد اولیه پلیمر

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

پلی بوتادین رابر

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 242,735 242,735 242,735 242,735 294 84 84 تخت جمشید
1220 shazand نقدی (مچینگ) 242,735 242,735 242,735 242,735 0 20 20 شازند اراک
1220 shazand نقدی 242,735 242,735 242,735 242,735 504 262 262 شازند اراک
798 366 366

پلی کربنات

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LED khozestan سلف 548,645 0 0 0 40 0 0 خوزستان
ABS khozestan سلف 538,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
PC W1 سلف 536,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
120 0 0

اپوکسی رزین

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 629,500 629,500 641,629 658,813 92 110 92 خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف (مچینگ) 529,500 529,500 529,500 529,500 0 9 9 خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 529,500 529,500 529,500 529,500 53 44 44 خوزستان
145 163 145

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
jam (پودر) 5000S نقدی 180,739 0 0 0 240 0 0 پلی پروپیلن جم
5000S Jam نقدی 186,329 199,813 200,561 202,329 330 902 330 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 203,757 203,757 203,757 203,757 0 540 540 شازند اراک
570 1,442 870

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 172,669 228,733 228,835 228,989 110 176 110 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 172,669 236,756 237,030 237,789 110 198 110 بانیار
SE 50-Sahand نقدی 171,840 171,840 171,840 171,840 200 200 200 پلی استایرن سهند
420 574 420

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی