پلیمر پتروشیمی بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

پلی بوتادین رابر

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 242,735 242,735 242,735 242,735 0 222 222 شازند اراک
0 222 222

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak سلف (مچینگ) 203,747 203,747 203,747 203,747 0 121 121 پتروپاک شرق
6045prtro-pak سلف 203,747 203,747 203,747 203,747 220 99 99 پتروپاک شرق
HIPS 7240 tabriz سلف 203,747 210,189 210,629 210,889 1,001 1,672 1,001 تبریز
HIPS 7240 tabriz نقدی 203,747 210,459 211,601 214,444 1,001 1,694 1,001 تبریز
4512 Qom نقدی 199,672 0 0 0 100 0 0 محب بسپار ایده گستر
2,322 3,586 2,222

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto نسیه 185,924 185,924 185,924 185,924 200 160 160 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz نقدی (مچینگ) 172,538 172,538 172,538 172,538 0 55 55 تبریز
GPPS 1160-tabriz نقدی 172,538 172,538 172,538 172,538 418 363 363 تبریز
GPPS1460 tabriz نقدی 182,020 182,020 182,020 182,020 209 44 22 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی (مچینگ) 185,924 185,924 185,924 185,924 0 286 286 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 185,924 185,924 185,924 185,924 2,420 2,156 2,134 تبریز
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 185,924 185,924 185,924 185,924 506 202 191 تخت چمشید پارس
MP08 qom نقدی (مچینگ) 185,924 185,924 185,924 185,924 0 40 40 محب پلیمر قم
MP08 qom نقدی 185,924 185,924 185,924 185,924 300 260 230 محب پلیمر قم

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
R310 Entekhab سلف 173,955 180,999 184,060 186,189 150 185 150 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab سلف 176,810 202,919 210,936 217,819 300 475 300 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab سلف 171,747 175,899 175,987 178,089 250 350 250 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab سلف 176,810 179,559 181,512 185,819 300 330 300 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab سلف 173,955 195,889 205,072 215,989 150 260 150 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz نقدی 164,843 250,389 250,389 250,389 40 145 40 تبریز
1,190 1,745 1,190

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی