پلی پروپیلن

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

پی وی سی PVC

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Abadan نقدی 217,567 240,789 242,942 245,780 200 525 200 آبادان
PVC S57 Abadan سلف 240,469 245,889 249,585 271,780 500 685 500 آبادان
E6834 arvand سلف 251,410 256,999 261,723 266,919 473 671 473 اروند
PVC S65 Arvand سلف 217,567 217,567 217,567 217,567 4,500 4,370 4,350 اروند
PVC S65 Bandar سلف 217,567 246,456 248,062 250,939 2,706 5,522 2,706 بندر امام
PVC S65 Ghadir سلف 217,567 241,599 242,525 245,979 1,600 2,840 1,600 غدبر
PVC S65 Ghadir نقدی 217,567 245,899 247,834 255,889 500 920 500 غدبر
10,479 15,533 10,329

پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی 230,866 295,999 306,375 329,999 440 1,298 440 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی 230,866 300,659 303,911 306,279 110 572 110 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 244,811 321,269 346,726 373,339 220 396 220 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 249,745 310,899 310,899 310,899 110 242 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 237,302 355,820 369,826 400,500 220 506 220 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 230,866 375,678 379,449 386,899 330 1,364 330 پلی پروپیلن جم
EPC40R shazand نقدی 230,866 310,310 319,983 325,890 190 460 190 شازند اراک
ZR340r navid نقدی 237,302 378,888 381,752 387,009 126 315 126 نوید زر شیمی
ZB 548R navid نقدی 230,866 357,777 362,802 367,569 105 441 105 نوید زر شیمی
1,851 5,594 1,851

پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 211,660 282,999 289,970 292,589 816 1,248 816 پلی پروپیلن چم
RG 1104 K-rejal نقدی 211,660 271,679 277,156 282,999 457 827 457 رجال
ZH525J navid نقدی 211,660 211,662 278,227 305,813 609 861 609 نویدزر شیمی
1,882 2,936 1,882

پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 211,660 282,999 289,970 292,589 816 1,248 816 پلی پروپیلن چم
RG 1104 K-rejal نقدی 211,660 271,679 277,156 282,999 457 827 457 رجال
ZH525J navid نقدی 211,660 211,662 278,227 305,813 609 861 609 نویدزر شیمی
1,882 2,936 1,882

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی