معاملات مواد اولیه پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 209,625 209625 209625 209625 0 396 396 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 215,834 215834 215834 215834 0 420 420 شازند اراک
0 816 816

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3713 arya نقدی (مچینگ) 197,159 197159 197159 197159 0 22 22 آریا ساسول
0 22 22

پلی استایرن معمولی – GPRS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto سلف (مچینگ) 185,924 185924 185924 185924 0 5 5 آرتان پترو کیهان
0 5 5

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی