قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۹

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HIPS 7240 tabriz سلف 216,253 216,253 216,253 216,253 957 330 264 تبریز
4512 Qom نقدی 211,928 0 0 0 100 0 0 محب بسپار ایده گستر
1,057 330 264

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto نسیه 196,945 0 0 0 210 0 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz نقدی 182,765 0 0 0 209 0 0 تبریز
GPPS1460 tabriz نقدی 192,809 0 0 0 55 0 0 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی (مچینگ) 196,945 196,945 196,945 196,945 0 22 22 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 196,945 196,945 196,945 196,945 1,001 297 253 تبریز
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 196,945 196,945 196,945 196,945 506 90 90 تخت جمشید پارس
32N eseen سلف 196,945 196,945 196,945 196,945 154 22 22 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom نقدی 196,945 196,945 196,945 196,945 350 195 195 محب پلیمر قم
2,485 626 582

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 184,472 238,552 238,669 238,873 220 242 220 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 184,472 186,999 186,999 186,999 220 242 220 بانیار
R310 Entekhab نقدی 185,955 220,888 228,718 235,666 170 285 170 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab نقدی 188,899 255,000 260,130 269,999 400 1,230 400 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab نقدی 183,536 218,539 225,057 225,889 100 230 100 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab نقدی 188,899 238,999 244,054 256,919 350 740 350 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab نقدی 185,955 227,955 240,366 247,559 170 330 170 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz نقدی 176,214 255,899 259,037 265,559 40 140 40 تبریز
1,670 3,439 1,670

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی