قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan نقدی 248,777 265899 267813 269369 260 500 260 آبادان
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 248,777 248777 248777 248777 0 80 80 آبادان
PVC S57 Abadan سلف 248,777 248777 248777 248777 500 300 240 آبادان
PVC S65 Bandar سلف 226,161 232456 234382 250161 3014 3784 3014 بندر امام
PVC S65 Ghadir سلف (مچینگ) 226,161 226161 226161 226161 0 140 140 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی 226,161 237579 238193 240813 500 740 500 غدیر
PVC S65 Ghadir سلف 226,161 226161 226161 226161 1600 1740 1460 غدیر
5874 7284 5694

پلی پروپیلن هموپلیمر ( پ پ نساجی )

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 198,848 250,000 256,637 298,919 2,208 3,456 2,208 پلی پروپیلن جم
510L Jam سلف 198,848 295,890 307,944 324,780 2,016 3,336 2,016 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 198,848 330,899 338,354 348,780 500 1,380 500 پلی نار
YI250 polynar نقدی 198,848 242,667 246,751 253,669 700 1,120 700 پلی نار
RG1102XL Rejal نقدی 198,848 320,799 321,724 328,500 435 1,261 435 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 198,848 321,000 327,490 331,599 631 1,327 631 رجال
Z30s Ar نقدی 198,848 199,000 199,696 205,529 1,000 1,060 1,000 شازند اراک
510L Arak نقدی 198,848 297,129 309,509 322,899 90 220 90 شازند اراک
552R Arak نقدی 198,848 230,230 258,230 322,000 2,200 2,780 2,200 شازند اراک
Z30S Marun نقدی 198,848 221,289 231,104 261,999 1,100 1,386 1,100 مارون
Z30S Marun نقدی 198,848 201,579 216,046 240,000 660 726 660 مارون
V30G Marun نقدی 198,848 251,000 254,530 261,589 66 154 66 مارون
C30S Marun نقدی 198,848 310,589 317,186 335,559 2,002 3,784 2,002 مارون
552R Maroun نقدی 198,848 240,999 244,646 250,999 330 528 330 مارون
552R Maroun نقدی 198,848 240,000 243,930 255,699 1,320 1,760 1,320 مارون
ZH 550J navid نقدی 198,848 296,296 305,493 314,899 210 651 210 نوید زرشیمی
510L Navid نقدی 198,848 313,899 316,956 322,000 315 693 315 نوید زرشیمی
552R Navid نقدی 198,848 227,999 245,698 275,000 315 483 315 نوید زرشیمی
16,098 26,105 16,098

پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 209,944 216,679 223,702 227,949 864 1,176 864 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 209,944 209,946 229,159 252,999 457 631 457 رجال
ZH525J navid نقدی 209,944 209,944 222,977 237,899 609 735 609 نوید زرشیمی
1,930 2,542 1,930

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی