پلی پروپیلن

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 204,442 204,442 204,442 204,442 0 198 198 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 213,148 213,148 213,148 213,148 0 120 120 شازند اراک
0 318 318

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3713 arya نقدی (مچینگ) 193,522 193,522 193,522 193,522 0 22 22 آریا ساسول
0 22 22

 پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد اولیه پلیمری و محصولات پتروشیمی