معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹

پلی بوتادین رابر

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 262,053 262,053 262,053 262,053 210 189 189 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 262,053 262,053 262,053 262,053 504 181 161 شازند اراک
1210S Shazand نقدی 283,042 283,042 283,042 283,042 343 343 343 شازند اراک
1,057 713 693

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 پودر نقدی 166,970 198,956 199,573 200,189 40 220 40 جم
40 220 40

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
jam (پودر) 5000S نقدی 185,680 185,680 185,680 185,680 220 20 20 پلی پروپیلن جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 213,148 213,148 213,148 213,148 0 60 60 شازند اراک
220 80 80

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand سلف 179,614 179,614 179,614 179,614 250 250 250 پلی اسنایرن سهند
250 250 250

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی