معاملات مواد اولیه پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 248,777 248,777 248,777 248,777 0 120 120 آبادان
0 120 120

پلی بوتادین رابر

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 262,053 262,053 262,053 262,053 0 40 40 شازند اراک
0 40 40

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 213,148 213148 213148 213148 0 40 40 شازند اراک
0 40 40

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak سلف 211,573 211,573 211,573 211,573 275 198 198 پترو پاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz سلف 211,573 213,666 214,207 218,889 957 1,298 957 تبریز
4512 Qom نقدی 207,342 0 0 0 100 0 0 محب بسپار ایده گستر
1,332 1,496 1,155

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto نسیه 183,049 183,049 183,049 183,049 280 55 55 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz نقدی 169,175 179,111 179,193 180,669 209 550 209 تبریز
GPPS1460 tabriz نقدی 179,002 179,002 179,002 179,002 55 22 22 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 183,049 183,056 183,247 183,777 1,001 1,045 1,001 تبریز
takht-jamshid 1461 نقدی 183,049 0 0 0 45 0 0 تخت جمشید
1161 takht-jamshid نقدی 183,049 183,049 183,049 183,049 45 45 45 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 183,049 183,049 183,049 183,049 709 292 292 تخت جمشید پارس
32N eseen سلف 183,049 183,049 183,049 183,049 154 154 154 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom نقدی 183,049 183,061 184,359 185,069 350 440 350 محب پلیمر قم
2,848 2,603 2,128

پلی استایرن انبساطی – EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 180,480 191,723 192,067 192,381 220 242 220 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 180,480 200,736 201,252 201,589 220 242 220 بانیار
R310 Entekhab نقدی 181,931 196,259 209,281 223,559 170 220 170 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab نقدی 184,812 259,999 261,155 266,879 400 1,025 400 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab نقدی 179,564 232,000 232,010 232,049 100 200 100 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab نقدی 184,812 238,000 245,892 254,619 350 690 350 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab نقدی 181,931 231,000 234,678 240,509 170 305 170 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz نقدی 172,401 265,889 272,564 277,899 40 135 40 تبریز
1,670 3,059 1,670

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی