معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹

پلی بوتادین رابر

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
1220 shazandنقدی (مچینگ)273,911273,911273,911273,9110121121شازند اراک
0121121

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
CRP100B Arakنقدی (مچینگ)218,420218,420218,420218,42004040شازند اراک
CRP100B Arakنقدی (مچینگ)218,420218,420218,420218,42001,0601,060شازند اراک
01,1001,100

پلی استایرن مقاوم – HIPS

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
HIPS 7240 tabrizسلف218,312223,021224,472226,5599571,518957تبریز
9571,518957

پلی استایرن معمولی – GPPS

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
GPPS 1309 artan-pertoسلف (مچینگ)177,096177,096177,096177,0960130130آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabrizنقدی172,845181,181181,867182,3895525355تبریز
GPPS 1160-tabrizنقدی162,523181,111181,265181,888209858209تبریز
GPPS 1540 tabrizنقدی177,096186,199186,469187,9991,0012,3101,001تبریز
1,2653,5511,395

پلی استایرن انبساطی – EPS

گریدنوع قراردادقیمت پایه عرضه (ريال)کمترین قیمت (ريال)قیمت میانگین (ريال)بیشترین قیمت (ريال)عرضه  (تن )تقاضا (تن)حجم معامله (تن)تولید کننده
EPS 400 tabrizنقدی176,665278,633281,427289,0004011040تبریز
4011040

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی