قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف 275,835 275835 275835 275835 500 55 55 آبادان
E6834 arvand سلف 250,759 297589 299780 299999 242 374 242 اروند
PVC S65 Arvand سلف (مچینگ) 250,759 250759 250759 250759 0 33 33 اروند
PVC S65 Arvand سلف 250,759 250759 250759 250759 2002 649 616 اروند
PVC S65 Bandar سلف (مچینگ) 250,759 250759 250759 250759 0 66 66 بندر امام
PVC S65 Bandar سلف 250,759 250759 250759 250759 2904 1914 1848 بندر امام
PVC S65 Ghadir سلف 250,759 250759 250759 250759 360 480 360 غدیر
6008 3571 3220

پلی اتیلن سبک خطی – LLDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 196,306 196306 196306 196306 0 384 384 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 196,306 196306 196306 196306 1536 1296 1056 مهاباد
1536 1680 1440

پلی اتیلن سنگین تزریقی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 Jam نقدی (مچینگ) 186,574 186574 186574 186574 0 176 176 جم
0 176 176

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 219,054 219054 219054 219054 0 44 44 جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 228,383 228383 228383 228383 0 60 60 شازند اراک
0 104 104

پلی اتیلن سنگین فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) 198,471 198471 198471 198471 0 22 22 ایلام
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 198,471 198471 198471 198471 0 132 132 مهر
0 154 154

پلی پروپیلن کوپلیمر _ پ پ نساجی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 215,470 275519 278653 289999 600 888 600 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 215,470 290889 295974 303030 816 2016 816 پلی پروپیلن جم
564s jam نقدی (مچینگ) 236,835 236835 236835 236835 0 1320 1320 پلی پروپیلن جم
564s jam نقدی 236,835 236835 236835 236835 1656 336 336 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 215,470 261000 267048 277899 920 1160 920 پلی نار
RG 1102XL Rejal نقدی 215,470 219789 223613 235889 435 457 435 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی (مچینگ) 215,470 215470 215470 215470 0 109 109 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 215,470 215470 215470 215470 653 544 544 رجال
Z30s Ar نقدی 215,470 233459 239112 250999 500 620 500 شازند اراک
552R Arak نقدی 215,470 246666 251850 258579 1100 1560 1100 شازند اراک
HP550J maron نقدی 215,470 229666 233891 243009 836 946 836 مارون
Z30S Marun نقدی 215,470 264255 270860 287999 1320 1738 1320 مارون
HP 500J نقدی (مچینگ) 215,470 215470 215470 215470 0 396 396 مارون
HP 500J نقدی 215,470 215470 215470 215470 770 374 374 مارون
ZH 550J navid نقدی (مچینگ) 215,470 215470 215470 215470 0 21 21 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 215,470 215470 215470 215470 210 189 189 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 215,470 262958 273464 285459 210 315 210 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 215,470 273899 278028 280799 210 420 210 نوید زر شیمی
10236 13409 10236

پلی پروپیلن کوپلیمر _ پ پ شیمیایی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی 247,405 311111 315705 328899 220 616 220 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی 247,405 268888 274315 278899 110 154 110 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 262,023 262023 262023 262023 220 242 220 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 267,196 272799 280091 282216 110 176 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 254,152 312800 315908 319999 220 308 220 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 247,405 339999 343064 347599 220 550 220 پلی پروپیلن جم
RG 3212E نقدی (مچینگ) 247,405 247405 247405 247405 0 87 87 رجال
RG 3212E نقدی 247,405 247405 247405 247405 218 131 131 رجال
MR230 نقدی 247,405 389999 408127 421780 418 682 418 مارون
ZH 515 MA navid نقدی 230,088 250000 255514 258999 84 126 84 نوید زرشیمی
ZR340r navid نقدی 254,152 293529 296631 299999 105 147 105 نوید زرشیمی
ZB 548R navid سلف 247,405 302689 305058 308890 105 189 105 نوید زرشیمی
ZR230-navid نقدی 247,405 393420 400872 410579 210 336 210 نوید زرشیمی
332C navid نقدی 247,405 350389 357955 367789 168 336 168 نوید زرشیمی
2408 4080 2408

پلی پروپیلن گرید فیلم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam سلف 227,429 227429 227429 227429 288 288 288 پلی پروپیلن
RG 1104 K-rejal نقدی (مچینگ) 227,429 227429 227429 227429 0 44 44 رجال
RG 1104 K-rejal نقدی 227,429 227429 227429 227429 457 218 218 رجال
HP 525J maron نقدی 227,429 227429 227429 227429 660 660 660 مارون
ZH 525J navid نقدی 227,429 227429 227429 227429 84 84 84 نوید زر شیمی
1489 1294 1294

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی