معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹

پی وی سی – PVC

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 275,835 275835 275835 275835 0 5 5 آبادان
0 5 5

استایرن بوتادین رابر – SBR

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 303,272 303272 303272 303272 0 181 181 شازند اراک
0 181 181
پلی کربنات 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS khozestan سلف 659,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
LED khozestan سلف 682,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
PC 0710 سلف 624,490 644444 644444 644444 80 125 80 خوزستان
PC 1012UR سلف 624,490 624490 624490 624490 80 65 65 خوزستان
PC W1 سلف 651,000 651000 651000 651000 40 40 40 خوزستان
280 230 185

اپوکسی رزین

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 743,000 773689 779711 788889 79 101 79 خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 626,000 627631 629288 631889 53 57 53 خوزستان
132 158 132

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 228,383 228383 228383 228383 0 180 180 شازند اراک
0 180 180

پلی استایرن مقاوم

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak سلف 227,503 227503 227503 227503 242 33 33 پترو پاک مشرق زمین
242 33 33

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1161 takht-jamshid نقدی 193,703 193703 193703 193703 45 45 45 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 نقدی 193,703 0 0 0 45 0 0 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid سلف 193,703 193703 193703 193703 709 101 56 تخت جمشید پارس
799 146 101

پلیمر پلی استایرن انبساطی -EPS

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 198,313 198313 198313 198313 220 220 220 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 198,313 198313 198313 198313 220 220 220 بانیار
R310 Entekhab نقدی 200,247 200247 200393 201000 170 180 170 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab نقدی 203,081 275449 275883 276919 400 815 400 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab نقدی 197,459 220689 220689 220689 100 140 100 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab نقدی 203,081 224889 236040 257919 350 590 350 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab نقدی 200,247 218889 221578 230939 170 290 170 پلی استایرن انتخاب
1630 2455 1630

پلیمر

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی