معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

پ وی سی – PVC 

گرید  نوع قرارداد  قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan نقدی 286,665 321579 325962 326889 260 700 260 آبادان 
PVC S57 Abadan سلف 286,665 286665 286665 286665 500 495 495 آبادان 
E6834 arvand سلف 298,585 325999 326628 330999 242 396 242 آبادان 
PVC S65 Arvand سلف (مچینگ) 260,605 260605 260605 260605 0 979 979 اروند 
PVC S65 Arvand سلف 260,605 260605 260605 260605 3278 2695 2299 اروند 
PVC S65 Bandar سلف 260,605 268999 270693 279789 2904 4840 2904 بندر امام
PVC S65 Ghadir نقدی 260,605 265789 268796 271999 1500 2380 1500 غدیر
8684 12485 8679

پلی بوتادین رابر 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 303,272 303272 303272 303272 0 20 20 شازند اراک
0 20 20

پلیمر پلی اتیلن  سبک فیلم – LDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی (مچینگ) 253,920 253920 253920 253920 0 22 22 آریا ساسول
0 22 22

پلی اتیلن  سبک خطی  – LLDPE

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Arak سلف (مچینگ) 204,014 204014 204014 204014 0 80 80 شازند اراک
0 80 80

پلی اتیلن  سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 227,475 227475 227475 227475 0 22 22 جم
0 22 22

پلی اتیلن  سنگین اکستروژن

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 206,263 206263 206263 206263 0 22 22 آریا ساسول
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 206,263 206263 206263 206263 0 55 55 مهر
0 77 77

پلی پروپیلن همو پلیمر – پ پ نساجی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 225,599 339902 344969 350780 480 1320 480 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 225,599 346000 350562 360360 480 1464 480 پلی پروپیلن جم
550J Jam سلف 225,599 331799 334992 341129 480 1344 480 پلی پروپیلن جم
564s jam نقدی 247,803 247813 247868 247869 1656 1896 1656 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 225,599 327889 332616 339888 920 1420 920 پلی نار
RG 1102XL Rejal نقدی 225,599 300000 305022 312000 435 979 435 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 225,599 322000 324956 335999 653 1435 653 رجال
Z30s Ar نقدی 225,599 323789 325785 327419 400 1300 400 شازند اراک
Z30S Marun نقدی 225,599 338773 341028 344889 1782 3696 1782 مارون
C30S Marun نقدی 225,599 334799 340476 347999 990 2376 990 مارون
ZH 550J navid نقدی 225,599 347991 351786 355999 210 798 210 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 225,599 353999 356551 360360 210 630 210 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 225,599 360789 362341 365169 210 798 210 نوید زر شیمی
8906 19456 8906

پلی پروپیلن پزشکی

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
V 30GA سلف 235,991 235991 235991 235991 1000 590 590 شازند اراک
1000 590 590

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی