معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 4 بهمن  ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
32N eseen نقدی 248,852 248,852 248,852 248,852 198 220 176 تولیدی پلاستیک ایسین
198 220 176
معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
YI250 polynar نقدی (مچینگ) 311,407 311,407 311,407 311,407 0 60 60 پلی نار
0 60 60
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 270,843 270,843 270,843 270,843 0 80 80 شازند اراک
0 80 80

معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LED khozestan سلف 902,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان 
ABS khozestan سلف 893,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف 910,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan سلف 824,000 0 0 0 100 0 0 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR سلف 824,000 824,000 824,000 824,000 100 30 20 پتروشیمی خوزستان
PC W1 سلف 893,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
360 30 20
معاملات پلیمر اپوکسی رزین در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 911,000 0 0 0 106 22 0 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 848,000 848,000 848,000 848,000 60 15 15 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 778,000 778,000 778,000 778,000 70 13 9 پتروشیمی خوزستان
236 50 24
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 390,350 390,350 390,350 390,350 544 202 202 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 390,350 390,350 390,350 390,350 504 40 40 شازند اراک
1,048 242 242

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی