قیمت مواد پلیمر

معاملات مواد اولیه پلیمر در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 20 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 406,262 406,262 406,262 406,262 423 101 101 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 406,262 406,262 406,262 406,262 504 222 222 شازند اراک
927 323 323
معاملات پلیمر پلی کربنات در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0407UR khozestan سلف 850,000 0 0 0 100 0 0 پتروشیمی خوزستان
LED khozestan سلف 930,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
ABS khozestan سلف 920,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه سلف 940,000 0 0 0 60 0 0 پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR سلف 850,000 0 0 0 100 0 0 پتروشیمی خوزستان
PC W1 سلف 920,000 0 0 0 40 0 0 پتروشیمی خوزستان
380 0 0
معاملات پلیمراپوکسی رزین در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 930,000 930,000 930,000 930,000 106 92 92 پتروشیمی خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 794,000 794,000 794,000 794,000 70 31 31 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 866,000 0 0 0 20 0 0 پتروشیمی خوزستان
196 123 123
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Arak سلف (مچینگ) 227,850 227,850 227,850 227,850 0 40 40 شازند ارک
0 40 40

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 Jam نقدی (مچینگ) 207,602 207,602 207,602 207,602 0 110 110 پتروشیمی جم
0 110 110
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 270,472 270,472 270,472 270,472 0 40 40 شازند ارک
0 40 40
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand نقدی 300,287 300,287 300,287 300,287 590 410 410 پلی استایرن سهند
590 410 4

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی