پلیمر پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی  روز دوشنبه 3 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 402,578 402578 402578 402578 564 343 343 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 402,578 402578 402578 402578 504 61 61 شازند ارک
1068 404 404
معاملات پلی کربنات در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0407 khozestan سلف 701,222 701222 701222 701223 80 100 80 خوزستان
LED khozestan سلف 772,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
ABS khozestan سلف 765,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
PC 0710 سلف 701,222 701222 701223 701224 80 120 80 خوزستان
PC 1012UR سلف 701,222 0 0 0 80 0 0 خوزستان
PC W1 سلف 753,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
360 220 160
معاملات اپوکسی رزین 
گرید نوع قرارداد در

بورس کالا

قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 842,000 862099 867537 875679 79 114 79 خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 695,000 695003 705848 710679 53 62 53 خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 758,000 758000 758000 758000 40 15 15 خوزستان
172 191 147
معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LL 235F6 jam نقدی (مچینگ) 221,642 221642 221642 221642 0 66 66 پتروشیمی جم
LL 235F6 jam نقدی 221,642 221642 221642 221642 506 110 88 پتروشیمی جم
(پودر) 235F6 نقدی 214,993 0 0 0 360 0 0 پتروشیمی جم
866 176 154
معاملات پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak سلف 314,606 0 0 0 264 0 0 پتروپاک  مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz نقدی (مچینگ) 314,606 314606 314606 314606 0 22 22 تبریز
HIPS 7240 tabriz نقدی 314,606 314606 314606 314606 957 132 110 تبریز
1221 154 132
معاملات پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto نسیه 294,846 294846 294846 294846 300 200 200 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz نقدی 270,994 270994 270994 270994 88 88 88 تبریز
GPPS1460 tabriz نقدی 287,889 0 0 0 88 0 0 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 294,846 294846 294846 294846 1001 187 143 تبریز
1161 takht-jamshid نقدی 294,846 0 0 0 90 0 0 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 294,846 294846 294846 294846 956 79 34 تخت جمشید پارس
32N eseen نقدی 294,846 0 0 0 154 0 0 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom نقدی 294,846 0 0 0 350 0 0 محب پلیمر قم
3027 554 465
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 342,364 388929 394513 402889 220 264 220 پتروشیمی بانیار 
SE-2000 Baniar نقدی 342,364 399964 402122 403899 220 308 220 پتروشیمی بانیار
SE-3000 baniar نقدی 342,364 0 0 0 220 0 0 پتروشیمی بانیار
SE-4000 Baniar نقدی 340,642 0 0 0 220 0 0 پتروشیمی بانیار
R310 Entekhab نقدی 354,591 385889 396291 404429 100 205 100 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab نقدی 350,970 414630 417642 418370 150 1005 150 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab نقدی 350,970 417555 418297 418620 150 725 150 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab نقدی 354,591 408919 409921 411209 50 290 50 پلی استایرن انتخاب
SE 50-Sahand نقدی 340,642 340642 340642 340642 520 520 520 پلی استایرن سهند
EPS 400 tabriz نقدی 335,656 378191 380749 381789 55 230 55 تبریز
1905 3547 1465

پلیمر پلاست مولایی 

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمیایی