معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی مواد پلیمری در بورس کالا روز شنبه 3 آبان 1399  بشرح ذیل معامله شده اند:

معاملات پی وی سی -PVC  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 275,835 275835 275835 275835 0 150 150 آبادان
0 150 150
معاملات پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 303,272 303272 303272 303272 222 222 222 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 303,272 303272 303272 303272 504 20 20 شازند اراک
726 242 242
معاملات پلی اتیلن  سبک خطی LLDPE در لورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LL 235F6 jam نقدی 200,804 216688 219018 220886 1012 2464 1012 جم
(پودر) 235F6 نقدی 194,780 194781 195143 195789 740 840 740 جم
22 Bf7 Mahabad نقدی (مچینگ) 204,177 204177 204177 204177 0 72 72 مهاباد
1752 3376 1824

معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 198,471 198471 198471 198471 0 264 264 مهر
0 264 264
پلی استایرن مقاوم – HIPS
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HIPS 7240 tabriz سلف (مچینگ) 230,968 230968 230968 230968 0 11 11 تبریز
HIPS 7240 tabriz سلف 230,968 230968 230968 230968 957 341 341 تبریز
957 352 352

پلی استایرن معمولی – GPPS

گرید نوع قرارداد در بورس کالا قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto نسیه 193,703 0 0 0 270 0 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz نقدی 178,207 178207 178207 178207 209 88 88 تبریز
GPPS1460 tabriz نقدی 189,183 189183 189183 189183 110 22 22 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی (مچینگ) 193,703 193703 193703 193703 0 22 22 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 193,703 193703 193703 193703 1001 319 275 تبریز
32N eseen سلف 193,703 0 0 0 110 0 0 تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom نقدی (مچینگ) 193,703 193703 193703 193703 0 45 45 محب پلیمر قم
MP08 qom نقدی 193,703 193703 193703 193703 350 195 150 محب پلیمر قم
2050 691 602
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand سلف 197,360 197460 197464 197579 270 280 270 پلی استایرن سهند
EPS 400 tabriz نقدی 189,758 267638 268451 268888 40 80 40 تبریز
310 360 310

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی