قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی  روز دو شنبه 10 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 8 هزار و 272 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 2 هزار و 433 تن معامله انجام گرفت و میزان 29.4 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلی بوتادین رابر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 420,246 420,246 420,246 420,246 403 222 222 تخت جمشید 
1220 shazand نقدی 420,246 420,246 420,246 420,246 504 302 302 شازند اراک
907 524 524
معاملات پلی کربنات در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS khozestan سلف 841,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان 
LED khozestan سلف 849,000 849,000 849,000 849,000 40 10 10 خوزستان
0407UR khozestan سلف 771,255 771,255 771,255 771,255 80 60 60 خوزستان
PC 1012UR سلف 771,255 0 0 0 80 0 0 خوزستان
PC W1 سلف 820,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
280 70 70

معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 926,000 926,000 926,881 928,689 88 92 88 خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف (مچینگ) 764,000 764,000 764,000 764,000 0 4 4 خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 833,000 833,000 833,000 833,000 50 25 25 خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 764,000 764,000 764,000 764,000 53 26 26 خوزستان
191 147 143
معاملات پلی اتیلن سبک خطی LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LL 235F6 jam نقدی (مچینگ) 223,732 223,732 223,732 223,732 0 66 66 پتروشیمی جم 
LL 235F6 jam نقدی 223,732 223,732 223,732 223,732 1,012 385 187 پتروشیمی جم
(پودر) 235F6 نقدی (مچینگ) 217,020 217,020 217,020 217,020 0 40 40 پتروشیمی جم
(پودر) 235F6 نقدی 217,020 217,020 217,020 217,020 360 140 80 پتروشیمی جم
1,372 631 373
معاملات پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak سلف 340284 0 0 0 275 0 0 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz نقدی 340284 340284 340284 340284 957 154 143 پتروشیمی تبریز
1232 154 143

معاملات پلی استایرن معمولی GPPS

گرید نوع قرارداد در بورس کالا قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto نسیه 295,314 295,314 295,314 295,314 300 100 100 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz نقدی 271,424 0 0 0 88 22 0 پتروشیمی تبریز
GPPS1460 tabriz نقدی 288,346 0 0 0 88 0 0 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی (مچینگ) 295,314 295,314 295,314 295,314 0 44 44 پتروشیمی تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 295,314 295,314 295,314 295,314 1,001 55 55 پتروشیمی تبریز
1161 takht-jamshid نقدی 295,314 0 0 0 45 0 0 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 نقدی 295,314 0 0 0 45 0 0 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 295,314 295,314 295,314 295,314 709 135 113 تخت جمشید پارس
32N eseen نقدی 295,314 295,314 295,314 295,314 154 132 132 تولیدی پلاستیک ایسین
2,430 488 444
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 338,943 414,889 418,589 421,889 220 242 220 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 338,943 418,929 421,901 424,889 220 242 220 بانیار
SE-3000 baniar نقدی 338,943 0 0 0 220 0 0 بانیار
SE-4000 Baniar نقدی 337,240 0 0 0 220 0 0 بانیار
R310 Entekhab نقدی 350,998 395,569 403,302 406,269 50 190 50 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab نقدی 347,463 428,000 435,043 448,999 300 1,345 300 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab نقدی 350,998 422,389 423,725 431,869 50 290 50 پلی استایرن انتخاب
SE 50-Sahand نقدی 337,240 0 0 0 530 0 0 پلی استایرن سهند
EPS 400 tabriz نقدی 332,256 393,689 393,689 393,689 50 130 50 پتروشیمی تبریز
1,860 2,439 890

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی