بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی  روز چهار شنبه 12 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 21 هزار و 449 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 16 هزار و 174 تن معامله انجام گرفت و میزان 75.4 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 327,394 327,394 327,394 327,394 0 100 100 آبادان 
PVC S57 Abadan سلف 327,394 327,394 327,394 327,394 500 130 30 آبادان
E6834 arvand سلف 324,326 355,999 359,664 366,919 286 407 286 اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 296,214 296,214 296,214 296,214 0 110 110 اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 296,214 296,214 296,214 296,214 0 33 33 اروند
PVC S65 Arvand سلف (مچینگ) 296,214 296,214 296,214 296,214 0 200 200 اروند
PVC S65 Arvand سلف 296,214 296,214 296,214 296,214 1,000 790 610 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 296,214 296,214 296,214 296,214 506 198 22 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 296,214 296,214 296,214 296,214 1,001 869 385 اروند
PVC S65 Bandar سلف (مچینگ) 296,214 296,214 296,214 296,214 0 418 418 بندر امام
PVC S65 Bandar سلف 296,214 296,214 296,214 296,214 2,904 1,430 968 بندر امام
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 296,214 296,214 296,214 296,214 0 20 20 غدیر
PVC S65 Ghadir سلف 296,214 296,214 296,214 296,214 1,100 160 100 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی 296,214 296,214 296,214 296,214 320 300 200 غدیر
7,617 5,165 3,482

معاملات پلی بوتادین رابر در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 420,246 420,246 420,246 420,246 0 20 20 شازند اراک 
0 20 20
معاملات پلی اتیلن سبک فیلم LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی (مچینگ) 286,950 286,950 286,950 286,950 0 66 66 آریا ساسول
020 Bandar نقدی (مچینگ) 286,950 286,950 286,950 286,950 0 100 100 بندر امام
0 166 166
معاملات پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Bl3 Jam نقدی (مچینگ) 216,695 216,695 216,695 216,695 0 55 55 پتروشیمی جم
0 55 55
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 246,535 246,535 246,535 246,535 0 286 286 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 264,659 264,659 264,659 264,659 0 100 100 شازند اراک
0 386 386

معاملات پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی (مچینگ) 216,701 216,701 216,701 216,701 0 88 88 آریا ساسول
F7000 Ilam نقدی (مچینگ) 216,701 216,701 216,701 216,701 0 132 132 ایلام 
0 220 220
معاملات پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی  در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 249,092 330,011 333,366 337,000 408 1,632 408 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 249,092 268,109 271,627 280,809 816 1,248 816 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 249,092 289,569 291,971 294,189 1,128 2,424 1,128 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 249,092 280,899 284,639 287,999 720 1,500 720 پلی نار
RG 1102XL Rejal نقدی 249,092 287,999 289,477 293,569 587 1,262 587 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 249,092 291,890 293,215 295,529 479 1,218 479 رجال
HP 565S Arak سلف 272,416 272,416 272,421 272,690 1,140 1,160 1,140 شازند اراک
Z30s Ar نقدی 249,092 312,599 316,745 320,320 400 1,240 400 شازند اراک
C30S Marun نقدی 249,092 287,000 294,080 300,019 1,210 2,178 1,210 مارون
552R Navid نقدی 249,092 335,999 338,128 346,519 210 756 210 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 249,092 287,780 289,589 291,291 252 483 252 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 249,092 279,666 281,812 285,559 420 651 420 نوید زر شیمی
7,770 15,752 7,770

معاملات پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440G jam نقدی 283,955 330,569 336,497 343,369 110 308 110 پلی پروپیلن جم
440L jam نقدی 283,955 342,914 353,743 383,369 330 506 330 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 283,955 503,889 515,475 529,899 440 924 440 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 299,914 309,339 318,345 335,559 110 176 110 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 305,560 357,813 406,798 420,123 220 374 220 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 291,321 329,789 333,285 341,279 110 198 110 پلی پروپیلن جم
548T jam سلف 290,338 421,505 458,629 491,888 220 440 220 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar نقدی (مچینگ) 283,955 283,955 283,955 283,955 0 105 105 پلی نار
PNR 230c polynar نقدی 283,955 283,955 283,955 283,955 210 168 105 پلی نار
RG 3212E نقدی (مچینگ) 283,955 283,955 283,955 283,955 0 44 44 رجال
RG 3212E نقدی (مچینگ) 283,955 283,955 283,955 283,955 0 23 23 رجال
RG 3212E نقدی 283,955 283,955 283,955 283,955 109 87 65 رجال
RG 3212E نقدی 283,955 283,955 283,955 283,955 113 90 90 رجال
C30G نقدی 249,092 251,892 253,022 255,559 858 924 858 پتروشیمی مارون
X30G marun نقدی (مچینگ) 249,092 249,092 249,092 249,092 0 66 66 پتروشیمی مارون
X30G marun نقدی 249,092 249,092 249,092 249,092 110 44 44 پتروشیمی مارون
MR230 نقدی 283,955 283,955 283,955 283,955 418 462 418 پتروشیمی مارون
ZH 515 MA navid نقدی (مچینگ) 265,050 265,050 265,050 265,050 0 21 21 نوید زر شیمی
ZH 515 MA navid نقدی 265,050 265,050 265,050 265,050 126 126 105 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 291,321 314,089 319,321 322,322 189 273 189 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 283,955 286,599 287,434 288,569 294 315 294 نوید زر شیمی
3,967 5,674 3,967

معاملات پلی پروپیلن گرید فیلم 

گرید نوع قرارداددر بورس کالا قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 262,556 308,999 313,989 320,589 744 1,440 744 پلی پروپیلن جم
RPX 120L-jam نقدی 346,443 356,679 357,989 366,679 220 462 220 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 262,556 322,808 326,250 330,338 522 892 522 رجال
ZH 525J navid نقدی 262,556 319,800 322,287 323,989 609 1,218 609 نوید زر شیمی
2,095 4,012 2,095

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید