پلیمر

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی  روز شنبه 15 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پی وی سی – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Bandar سلف (مچینگ) 296,214 296214 296214 296214 0 462 462 پتروشیمی بندر امام 
0 462 462
معاملات پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 420,246 420246 420246 420246 181 121 121 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 420,246 420246 420246 420246 504 202 202 شازند اراک
685 323 323
معاملات پلی کربنات در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS khozestan سلف 894,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان 
LED khozestan سلف 860,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
PC W1 سلف 820,000 0 0 0 40 0 0 خوزستان
120 0 0
معاملات اپوکسی رزین در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
اپوکسی رزین مایع E06SPL سلف 926,000 926000 926397 929789 88 92 88 خوزستان
Khozestan-E1X75LC سلف 764,000 764000 764000 764000 53 13 13 خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P سلف 833,000 0 0 0 20 0 0 خوزستان
161 105 101

معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 264,659 264659 264659 264659 0 100 100 شازند اراک
0 100 100
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand نقدی 337,240 337240 337240 337240 530 200 200 پلی استایرن سهند
530 200 200

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده مواد اولیه پلیمری و محصولات پتروشیمی