قیمت مواد پلیمر

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز یک شنبه 16 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 6 هزار و 708 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 2 هزار و 677 تن معامله انجام گرفت و میزان 39.9 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلی اتیلن سبک خطی –  LLDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LL 235F6 jam نقدی 223,732 229,199 229,732 231,739 1,012 1,914 1,012 پتروشیمی جم 
(پودر) 235F6 نقدی 217,020 220,029 220,494 221,119 240 720 240 پتروشیمی جم
1,252 2,634 1,252
معاملات پلی استایرن مقاوم در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak سلف 340,284 340,284 340,284 340,284 242 44 44 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz نقدی 340,284 340,284 340,284 340,284 957 88 88 تبریز
1,199 132 132
معاملات پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto نسیه 295,314 0 0 0 300 0 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz نقدی (مچینگ) 271,424 271,424 271,424 271,424 0 22 22 تبریز
GPPS 1160-tabriz نقدی 271,424 271,424 271,424 271,424 88 88 44 تبریز
GPPS1460 tabriz نقدی 288,346 0 0 0 209 0 0 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی (مچینگ) 295,314 295,314 295,314 295,314 0 11 11 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 295,314 295,314 295,314 295,314 1,001 66 55 تبریز
1161 takht-jamshid نقدی 295,314 295,314 295,314 295,314 45 23 23 تخت جمشید
takht-jamshid 1461 نقدی 295,314 0 0 0 45 0 0 تخت جمشید
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 295,314 295,314 295,314 295,314 709 101 101 تخت جمشید  پارس
MP08 qom نقدی 295,314 0 0 0 350 0 0 محب پلیمر قم
2,747 311 256

معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 338,943 401,688 405,722 420,999 220 242 220 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 338,943 427,786 429,538 431,239 220 286 220 بانیار
SE-3000 baniar نقدی 338,943 0 0 0 220 0 0 بانیار
SE-4000 Baniar نقدی 337,240 0 0 0 220 0 0 بانیار
R310 Entekhab نقدی 350,998 399,299 403,053 407,789 70 135 70 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab نقدی 347,463 387,939 400,261 426,559 450 825 450 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab نقدی 350,998 396,999 408,878 413,999 70 330 70 پلی استایرن انتخاب
EPS 400 tabriz نقدی 332,256 401,989 415,849 420,999 40 125 40 تبریز
1,510 1,943 1,070

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی