معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹

بورس کالا

معاملات پلی استایرن مقاوم HIPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
6045prtro-pak سلف 261,975 0 0 0 462 0 0 پتروشیمی پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz نقدی 261,975 261,975 261,975 261,975 957 132 132 پتروشیمی تبریز
1,419 132 132
معاملات پلی استایرن معمولی – HIPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
GPPS 1309 artan-perto نسیه 233,907 0 0 0 185 0 0 آرتان پترو کیهان
GPPS 1160-tabriz نقدی 214,984 214,984 214,984 214,984 88 22 22 تبریز
GPPS1460 tabriz نقدی 228,388 0 0 0 88 0 0 تبریز
GPPS 1540 tabriz نقدی 233,907 231,121 231,121 231,121 1,001 165 165 تبریز
TJPS-G1551 takht-jamshid نقدی 233,907 233,907 233,907 233,907 608 34 34 تخت جمشید پارس
MP08 qom نقدی (مچینگ) 233,907 233,907 233,907 233,907 0 40 40 محب پلیمر قم
MP08 qom نقدی 233,907 233,907 233,907 233,907 350 85 85 محب پلیمر قم
2,320 346 346
معاملات پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE-1000 Baniar نقدی 249,072 259,138 261,558 263,589 220 242 220 بانیار
SE-2000 Baniar نقدی 249,072 249,072 249,072 249,072 220 242 220 بانیار
SE-3000 baniar نقدی 249,072 0 0 0 220 0 0 بانیار
SE-4000 Baniar نقدی 247,862 0 0 0 220 0 0 بانیار
EPS 400 tabriz نقدی 240,678 261,389 261,427 261,540 40 80 40 بانیار
920 564 480

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی

مواد اولیه پلاستیک