معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهار شنبه 19 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

24.9 عرضه های PVS معامله شد و در هفته سوم آذر ماه 2،790 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 305,326 305,326 305,326 305,326 0 110 110 پتروشیمی بندر امام
0 110 110

55 درضد عرضه های پلی اتیلن سنگین معاملعه گردید. در هفته سوم آدر ماه 3،279 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 Jam نقدی (مچینگ) 206,868 206,868 206,868 206,868 0 198 198 پتروشیمی جم
0 198 198

16.7 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید و در هفته سوم آذر ماه 1،304 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 247,234 247,234 247,234 247,234 0 704 704 پتروشیمی جم
0 704 704

بورس کالا

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی