پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز شنبه 29 آذر ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

معاملات پلیمر پی وی سی – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 311,390 311,390 311,390 311,390 0 330 330 پتروشیمی اروند 
PVC S70 Bandar نقدی 344,168 0 0 0 36 0 0 پتروشیمی بندر امام
36 330 330
معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220Takhte- jamshid نقدی 421,684 421,684 421,684 421,684 605 81 81 تخت جمشید
1220 shazand نقدی 421,684 421,684 421,684 421,684 504 81 81 شازند اراک 
1,109 162 162
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی –  LDPE در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LL 235F6 jam نقدی 232,635 234,299 235,052 235,530 220 330 220 پتروشیمی جم
220 330 220

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
jam (پودر) 5000S نقدی 219,283 0 0 0 1,240 0 0 پلی پروپیلن جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 268,964 268,964 268,964 268,964 0 100 100 شازند اراک
1,240 100 100
معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر _ پ پ شیمیایی _در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PNR 230c polynar نقدی (مچینگ) 324,458 324,458 324,458 324,458 0 21 21 پلی نار
0 21 21
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SE 50-Sahand نقدی 313,147 313,147 313,147 313,147 570 60 60 پلی استایرن سهند
570 60 60

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی