قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 1 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 27 هزار و 337 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 19 هزار و 976 تن معامله انجام گرفت و میزان 73 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پی وی سی – PVC در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan سلف (مچینگ) 344,259 344,259 344,259 344,259 0 20 20 آبادان
PVC S70 Abadan سلف 344,259 344,259 344,259 344,259 500 480 480 آبادان
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 340,981 340,981 340,981 340,981 0 100 100 آبادان
PVC S57 Abadan سلف 340,981 340,981 340,981 340,981 500 150 30 آبادان
E6834 arvand سلف 340,298 364,999 368,246 390,299 407 605 407 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 311,473 311,473 311,473 311,473 0 22 22 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 311,473 311,473 311,473 311,473 0 20 20 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 311,473 311,473 311,473 311,473 2,000 1,410 1,370 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 311,473 311,473 311,473 311,473 2,002 605 385 پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 311,473 311,473 311,473 311,473 0 352 352 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Bandar نقدی 311,473 311,473 311,473 311,473 2,508 1,540 1,078 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 311,473 311,473 311,473 311,473 0 200 200 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی 311,473 311,473 311,473 311,473 1,000 540 400 غدیر
PVC S65 Ghadir سلف 311,473 0 0 0 1,100 0 0 غدیر
10,017 6,044 4,864

معاملات پلیمر پلی بوتادین رابر در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1220 shazand نقدی (مچینگ) 421,684 421,684 421,684 421,684 0 20 20 شازند اراک
0 20 20
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 268,964 268,964 268,964 268,964 0 40 40 شازند اراک
0 40 40

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر _ پ پ نساجی _ در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 298,631 329,999 332,853 338,999 960 1,320 960 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 298,631 314,579 317,673 322,799 1,200 1,512 1,200 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 298,631 305,888 307,845 311,569 600 768 600 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 298,631 321,869 326,331 332,777 400 680 400 پلی نار
YI250 polynar نقدی 298,631 320,200 321,926 325,999 400 540 400 پلی نار
1101s rejal نقدی 298,631 323,789 325,759 331,889 109 413 109 رجال
RG 1102XL Rejal نقدی 298,631 316,899 321,260 334,789 544 979 544 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 298,631 305,579 309,566 313,899 326 522 326 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 298,631 298,739 300,326 301,569 225 248 225 رجال
510L Arak نقدی 298,631 316,879 319,232 320,579 400 820 400 شازند اراک
552R Maroun نقدی 298,631 333,890 336,605 345,999 814 1,254 814 پتروشیمی مارون
Z30S Marun نقدی 298,631 335,419 339,137 348,999 1,364 2,596 1,364 پتروشیمی مارون
C30S Marun نقدی 298,631 323,999 325,528 332,569 418 858 418 پتروشیمی مارون
C30S Marun نقدی 298,631 317,890 319,289 321,359 264 396 264 پتروشیمی مارون
552R Navid نقدی 298,631 312,799 318,708 328,999 504 630 504 پتروشیمی رجال
510L Navid نقدی 298,631 308,000 313,364 319,889 504 798 504 پتروشیمی رجال
ZH 550J navid نقدی 298,631 300,899 307,489 312,000 504 693 504 پتروشیمی رجال
9,536 15,027 9,536

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمر _ پ پ شیمیایی _ در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440G jam نقدی (مچینگ) 333,246 333,246 333,246 333,246 0 66 66 پلی پروپیلن جم
440L jam نقدی 333,246 339,339 340,620 342,599 550 616 550 پلی پروپیلن جم
440G jam نقدی 333,246 333,246 333,246 333,246 330 132 132 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 333,246 365,189 379,235 398,999 990 1,562 990 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 349,091 355,189 356,650 357,599 110 132 110 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 354,698 354,698 354,698 354,698 110 110 110 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی (مچینگ) 340,559 340,559 340,559 340,559 0 22 22 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 340,559 340,559 340,559 340,559 110 88 88 پلی پروپیلن جم
548T jam نقدی 339,584 339,584 339,584 339,584 330 330 330 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar نقدی 333,246 0 0 0 126 0 0 پلی نار
RG 3212E نقدی 333,246 340,444 341,429 343,813 87 152 87 پتروشیمی رجال
MR230 نقدی 333,246 339,246 340,757 345,579 418 572 418 پتروشیمی مارون
ZH 515 MA navid نقدی 314,476 314,476 316,665 318,889 126 147 126 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی (مچینگ) 340,559 340,559 340,559 340,559 0 21 21 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 340,559 340,559 340,559 340,559 168 147 147 نوید زر شیمی
ZB 548R navid نقدی 333,246 333,246 333,246 333,246 210 210 210 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid نقدی (مچینگ) 333,246 333,246 333,246 333,246 0 21 21 نوید زر شیمی
ZB 440L-navid نقدی 333,246 333,246 333,246 333,246 168 21 21 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 333,246 336,599 337,717 339,999 210 252 210 نوید زر شیمی
332C navid نقدی 333,246 339,813 341,025 343,659 210 252 210 نوید زر شیمی
ZB 445L-navid نقدی 348,360 348,360 348,360 348,360 84 84 84 نوید زر شیمی
4,337 4,937 3,953

معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam سلف 313,509 352,999 364,243 374,999 960 1,248 960 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 313,509 358,808 361,783 363,889 479 653 479 پتروشیمی رجال
ZH 525J navid نقدی 313,509 358,808 363,942 368,999 1,008 1,281 1,008 نوید زر شیمی
2,447 3,182 2,447
معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید پزشکی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Rp270G shazand سلف 340,559 340,559 340,559 340,559 1,000 20 20 شازند اراک
1,000 20 20

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی