قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دو شنبه 8 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 27 هزار و 166 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 18 هزار و 505 تن معامله انجام گرفت و میزان 68.1 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S70 Abadan سلف 365,543 365,543 365,543 365,543 500 160 160 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 358,580 358,580 358,580 358,580 0 20 20 پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan سلف 358,580 358,580 358,580 358,580 500 130 110 پتروشیمی آبادان
E6834 arvand سلف 360,531 362,999 374,993 399,888 396 506 396 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 330,730 330,730 330,730 330,730 0 132 132 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 330,730 330,730 330,730 330,730 0 40 40 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 330,730 330,730 330,730 330,730 495 132 132 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 330,730 330,730 330,730 330,730 2,000 1,160 1,120 پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand نقدی 330,730 330,730 330,730 330,730 1,496 792 440 پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 330,730 330,730 330,730 330,730 0 484 484 پتروشیمی بندر امام
PVC S65 Bandar نقدی 330,730 330,730 330,730 330,730 2,508 1,210 704 پتروشیمی بندر امام 
PVC S65 Ghadir سلف 330,730 0 0 0 1,100 40 0 غدیر
PVC S65 Ghadir نقدی 330,730 330,730 330,730 330,730 1,000 780 540 غدیر
9,995 5,586 4,278

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 271,482 271,482 271,482 271,482 0 20 20 شازند اراک
0 20 20

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا 

گرید

نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 297,725 328,813 332,699 335,339 960 1,536 960 پلی پروپیلن جم 
510L Jam نقدی 297,725 312,279 314,002 316,889 1,200 1,680 1,200 پلی پروپیلن جم
550J Jam سلف 297,725 297,725 297,725 297,725 960 864 864 پلی پروپیلن جم
550J Jam سلف (مچینگ) 297,725 297,725 297,725 297,725 0 96 96 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 297,725 312,813 313,711 318,813 820 1,100 820 پلی نار
1101s rejal نقدی 297,725 315,219 317,510 320,129 218 348 218 رجال
RG 1102XL Rejal نقدی 297,725 323,999 324,891 325,000 326 783 326 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 297,725 320,320 321,723 325,999 326 761 326 رجال
510L Arak نقدی 297,725 312,813 313,122 314,000 100 260 100 شازند اراک
HP 565S Arak نقدی 324,458 324,458 324,904 328,468 180 260 180 شازند اراک
552R Maroun نقدی 297,725 325,789 327,477 330,780 1,298 1,716 1,298 پتروشیمی مارون
Z30S Marun نقدی 297,725 332,899 335,242 340,340 440 990 440 پتروشیمی مارون
Z30G Marun نقدی 297,725 311,589 313,441 315,579 330 506 330 پتروشیمی مارون
552R Navid نقدی 297,725 331,890 332,665 334,200 315 630 315 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 297,725 313,000 314,579 315,317 315 567 315 نوید زر شیمی
ZH 550J navid نقدی 297,725 310,241 314,359 316,999 315 651 315 نوید زر شیمی
8,103 12,748 8,103

معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید فیلم در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 312,558 367,690 368,461 368,889 1,200 1,920 1,200 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 312,558 356,889 361,062 367,999 326 631 326 پتروشیمی رجال
HP 525J maron نقدی 312,558 353,689 355,331 358,999 1,100 1,738 1,100 پتروشیمی مارون
ZH 525J navid نقدی 312,558 358,899 360,425 361,239 714 1,155 714 نوید زرشیمی
3,340 5,444 3,340
معاملات پلیمر پلی پروپیلن گرید پزشکی  در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Rp270G shazand نقدی 339,526 0 0 0 1000 0 0 شازند اراک
1000 0 0

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی