قیمت مواد پلیمری

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز دوشنبه 16 دی ماه 1399 معاملات مواد پلیمری در بورس کالا به شرح ذیل می باشد :

از مجموع 47 هزار و 463 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا ، 26 هزار و 32 تن معامله انجام گرفت و میزان 54.8 درصد معاملات عرضه گردید.

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات نساجی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Super Bright- TG641 سلف 185,023 198,000 198,518 203,999 1,518 2,068 1,518 پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD سلف 178,785 190,000 190,448 194,879 1,518 2,002 1,518 پتروشیمی تندگویان
TG645 سلف 174,845 190,000 190,216 192,500 2,156 2,970 2,156 پتروشیمی تندگویان
5,192 7,040 5,192
معاملات پلیمر پلی استایرن انبساطی EPS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EPS 300 tabriz سلف 310,594 360,788 364,617 367,777 120 335 120 پتروشیمی تبریز
120 335 120

معاملات پلیمر پلی استایرن معمولی GPPS در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
32N eseen نقدی 255,659 255,659 255,659 255,659 176 88 88 تولیدی پلاستیک ایسین
176 88 88
معاملات پلیمر پروپیلن کوپلیمر در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
548T jam نقدی (مچینگ) 338,321 338,321 338,321 338,321 0 66 66 پلی پروپیلن جم
0 66 66

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی 301,658 301,658 301,658 301,658 1,408 550 506 آریا ساسول
2420h نقدی 301,658 301,658 301,658 301,658 440 88 66 امیرکبیر
2420d نقدی 317,619 317,619 317,619 317,619 70 70 70 امیرکبیر
0075 Bandar سلف (مچینگ) 301,658 301,658 301,658 301,658 0 50 50 پتروشیمی بندر امام
0075 Bandar سلف 301,658 301,658 301,658 301,658 800 640 600 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar سلف 301,658 301,658 301,658 301,658 800 500 430 پتروشیمی بندر امام
020 Bandar سلف (مچینگ) 301,658 301,658 301,658 301,658 0 10 10 پتروشیمی بندر امام
2420F3 kordestan نقدی (مچینگ) 324,003 324,003 324,003 324,003 0 24 24 کردستان
2420F3 kordestan نقدی 324,003 324,003 324,003 324,003 240 72 48 کردستان
2420E02-kordestan نقدی (مچینگ) 301,658 301,658 301,658 301,658 0 24 24 کردستان
2420E02-kordestan نقدی 301,658 301,658 301,658 301,658 768 144 120 کردستان
2102TX00-lale نقدی 301,658 301,658 301,658 301,658 1,320 242 220 لاله
5,846 2,414 2,168

معاملات پلیمر پلی اتیلن ترفتالات بطری در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PET-BG735 سلف 192,728 256,899 259,039 261,669 132 484 132 پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 سلف 198,309 249,009 253,390 280,280 506 1,012 506 پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 سلف 194,402 247,699 249,617 255,999 2,002 2,970 2,002 پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 سلف 207,796 255,699 266,371 271,000 836 1,518 836 پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 سلف 201,843 257,669 259,162 264,399 1,122 1,826 1,122 پتروشیمی تندگویان
4,598 7,810 4,598

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
5110 Arya نقدی 220,451 220,451 220,451 220,451 1,606 440 418 آریا ساسول
3713 arya نقدی 232,594 232,594 232,594 232,594 110 22 22 آریا ساسول
EX5 AmirKabir نقدی 220,451 0 0 0 300 0 0 امیرکبیر
F7000 Ilam نقدی 220,451 220,451 220,451 220,451 814 242 154 ایلام
f7000 Miandoab نقدی 220,451 220,451 220,451 220,451 240 72 72 پتروشیمی میاندوآب
bakhtar (پودر) EX5 نقدی 213,837 0 0 0 200 0 0 کرمانشاه باختر
EX5 Bakhtar نقدی 220,451 220,451 220,451 220,451 240 120 120 کرمانشاه باختر
EX5 Marun نقدی (مچینگ) 220,451 220,451 220,451 220,451 0 66 66 پتروشیمی مارون
EX5 Marun نقدی 220,451 220,451 220,451 220,451 1,518 352 242 پترشیمی مارون
F7000 Mehr نقدی (مچینگ) 220,451 220,451 220,451 220,451 0 44 44 مهر
F7000 Mehr نقدی 220,451 220,451 220,451 220,451 2,002 1,595 1,507 مهر
7,030 2,953 2,645
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن  در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
EX3 AmirKabir نقدی (مچینگ) 241,280 241,280 241,280 241,280 0 90 90 امیرکبیر
EX6B (CRP 100 Amir) نقدی 270,472 270,472 270,472 270,472 50 10 10 امیرکبیر
EX3 AmirKabir نقدی 241,280 241,280 241,280 241,280 1,900 560 550 امیرکبیر
CRP100 N پودر نقدی 241,748 0 0 0 600 0 0 پتروشیمی جم
CRP100N jam نقدی 249,225 249,225 249,225 249,225 2,508 770 616 پتروشیمی جم
5000S Jam نقدی (مچینگ) 230,165 230,165 230,165 230,165 0 22 22 پتروشیمی جم
5000S Jam نقدی 230,165 230,165 230,165 230,165 44 22 22 پتروشیمی جم
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 270,472 270,472 270,472 270,472 0 40 40 شازند اراک
CRP100B Arak نقدی 270,472 270,472 270,472 270,472 1,500 320 320 شازند اراک
6,602 1,834 1,670

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین دورانی در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
3840(پودر)-tabriz نقدی 223,448 0 0 0 50 0 0 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی (مچینگ) 230,359 230,359 230,359 230,359 0 22 22 پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz نقدی 230,359 230,359 230,359 230,359 1,100 660 638 پتروشیمی تبریز
1,150 682 660 ر
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
0035 Bandar نقدی (مچینگ) 227,791 227,791 227,791 227,791 0 30 30 پتروشیمی بندر امام
0035 Bandar نقدی 227,791 227,791 227,791 227,791 1,200 900 900 پتروشیمی بندر امام
bl3 jam پودر نقدی 220,957 0 0 0 280 0 0 پتروشیمی جم
Bl3 Jam نقدی 227,791 227,791 227,791 227,791 550 231 231 پتروشیمی جم
Bl3 Bakhtar نقدی 227,791 227,791 227,791 227,791 1,488 864 840 کرمانشاه باختر
Bl3 Marun نقدی (مچینگ) 227,791 227,791 227,791 227,791 0 66 66 مارون
Bl3 Marun نقدی 227,791 227,791 227,791 227,791 1,210 220 220 مارون
4,728 2,311 2,287
معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52505UV Jam نقدی (مچینگ) 212,459 212,459 212,459 212,459 0 22 22 پتروشیمی جم
52505UV Jam نقدی 212,459 212,459 212,459 212,459 220 88 88 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی (مچینگ) 207,602 207,602 207,602 207,602 0 297 297 پتروشیمی جم
52518 Jam نقدی 207,602 207,602 207,602 207,602 2,310 957 891 پتروشیمی جم
54B04 lorestan نقدی 207,602 207,709 208,131 208,259 120 144 120 لرستان
62N07UV Lorestan نقدی 212,459 212,459 212,658 212,999 480 504 480 لرستان
3,130 2,012 1,898

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T Arya نقدی 311,235 311,235 311,235 311,235 44 22 22 آرایا ساسول
1922T lale نقدی (مچینگ) 311,235 311,235 311,235 311,235 0 44 44 لاله
1922T lale نقدی 311,235 311,235 311,235 311,235 242 88 44 لاله
286 154 110

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Amir نقدی (مچینگ) 227,850 227,850 227,850 227,850 0 176 176 امیر کبیر
LLD 209 Amir نقدی 227,850 227,850 227,850 227,850 3,212 2,904 2,574 امیر کبیر
LL 0209KJ نقدی 229,065 232,789 233,153 232,789 55 121 55 پتروشیمی تبریز
LLD 209 Arak سلف 227,850 227,850 227,850 227,850 1,000 400 200 شازند اراک
22B03 Lorestan نقدی 227,850 0 0 0 240 24 0 لرستان
22B02 Loresatan نقدی 227,850 0 0 0 360 0 0 لرستان
mahabad(پودر) 22B02 نقدی 221,014 0 0 0 800 0 0 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 227,850 227,850 227,850 227,850 0 96 96 مهاباد
LLD 22b02 Mahabad نقدی 227,850 227,850 227,850 227,850 504 432 264 مهاباد
6,171 4,153 3,365

معاملات پلیمر استایرن بوتادین رابر SBR در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 436,504 448,989 450,249 454,159 121 181 121 پتروشیمی بندر امام
SBR-1502 Bandar بندر امام سلف 436,504 436,504 436,504 436,504 383 383 383 پتروشیمی بندر امام
1712-takhe-jamshid نقدی 419,480 419,480 419,480 419,480 1,250 1,250 1,250 تخت جمشید
1,754 1,814 1,754
معاملات پلیمر اکریلونیتریل بوتادین استایرن ABS در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ABS150 Tabriz نقدی (مچینگ) 515,252 515,252 515,252 515,252 0 45 45 پتروشیمی تبریز
ABS150 Tabriz نقدی 515,252 515,252 515,252 515,252 550 470 470 پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir نقدی 515,252 619,107 620,996 623,009 130 230 130 قائد بصیر
680 745 645

معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S57 Abadan سلف (مچینگ) 358,334 358,334 358,334 358,334 0 60 60 پتروشیمی ابادان
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 330,502 330,502 330,502 330,502 0 120 120 آروند
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 330,502 330,502 330,502 330,502 0 22 22 بندر امام
PVC S65 Ghadir نقدی (مچینگ) 330,502 330,502 330,502 330,502 0 20 20 غدیر
0 222 222

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی