بورس کالا

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹

 

معاملات پی وی سی – PVC در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Abadan نقدی (مچینگ) 281,152 281,152 281,152 281,152 0 45 45 آبادان
PVC S65 Abadan نقدی 281,152 281,152 281,152 281,152 200 45 45 آبادان
PVC S57 Abadan نقدی (مچینگ) 309,267 309,267 309,267 309,267 0 20 20 آبادان
PVC S57 Abadan نقدی 309,267 309,267 309,267 309,267 500 20 20 آبادان
E6834 arvand سلف 321,817 322,317 323,116 324,919 286 308 286 اروند
PVC S65 Arvand نقدی (مچینگ) 281,152 281,152 281,152 281,152 0 264 264 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 281,152 281,152 281,152 281,152 2,508 550 286 اروند
PVC S65 Arvand نقدی 281,152 0 0 0 385 44 0 اروند
PVC S65 Arvand سلف 281,152 0 0 0 1,606 132 0 اروند
PVC S65 Bandar سلف (مچینگ) 281,152 281,152 281,152 281,152 0 66 66 بندر امام
PVC S65 Bandar سلف 281,152 281,152 281,152 281,152 2,904 858 286 بندر امام
PVC S65 Ghadir سلف 281,152 281,152 281,152 281,152 2,100 140 100 غدیر
10,489 2,492 1,418
معاملات پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100B Arak نقدی (مچینگ) 254,993 254,993 254,993 254,993 0 20 20 شازند اراک
0 20 20

معاملات پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی –  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
552R Jam نقدی 246,062 281,599 285,408 290,290 480 816 480 پلی پروپیلن جم
510L Jam نقدی 246,062 268,999 270,739 272,889 1,104 1,512 1,104 پلی پروپیلن جم
550J Jam نقدی 246,062 246,062 248,046 259,780 816 840 816 پلی پروپیلن جم
564s jam نقدی 269,440 269,440 269,687 272,890 384 456 384 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar نقدی 246,062 268,166 270,499 273,000 920 1,160 920 پلی نار
RG 1102XL Rejal نقدی 246,062 252,418 253,812 259,780 500 587 500 رجال
RG 1102 L نقدی 246,062 256,899 258,791 259,999 109 239 109 رجال
RG 1102 XK Rejal نقدی 246,062 246,101 246,827 247,999 718 740 718 رجال
Z30s Ar نقدی 246,062 269,489 273,190 282,229 400 720 400 شازند اراک
552R Arak نقدی 246,062 281,720 286,816 290,290 300 620 300 شازند اراک
Z30S Marun نقدی 246,062 276,579 279,419 282,899 880 1,320 880 مارون
Z30G Marun نقدی 246,062 250,299 253,243 265,559 660 726 660 مارون
C30S Marun نقدی 246,062 270,789 274,998 280,000 990 1,430 990 مارون
552R Maroun نقدی 246,062 266,001 273,897 279,999 440 660 440 مارون
552R Maroun نقدی 246,062 277,813 279,458 285,119 440 616 440 مارون
ZH 550J navid نقدی 246,062 259,200 260,661 268,666 231 315 231 نوید زر شیمی
510L Navid نقدی 246,062 253,200 260,518 286,999 231 273 231 نوید زر شیمی
552R Navid نقدی 246,062 287,169 289,536 292,169 231 399 231 نوید زر شیمی
9,834 13,429 9,834

معاملات پلی پروپیلن کوپلیمر – پ پ شیمیایی –  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
440L jam نقدی 281,006 329,698 330,889 335,000 154 484 154 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam نقدی 297,001 297,699 298,555 299,539 110 132 110 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی (مچینگ) 302,661 302,661 302,661 302,661 0 66 66 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam نقدی 302,661 302,661 302,661 302,661 220 220 154 پلی پروپیلن جم
RP340 jam نقدی 288,388 310,119 314,067 320,259 110 242 110 پلی پروپیلن جم
548R jam نقدی 281,006 443,939 445,761 448,899 66 374 66 پلی پروپیلن جم
RG 3212E نقدی 281,006 391,219 397,386 408,259 218 392 218 رجال
ZH 515 MA navid نقدی 262,057 293,669 296,866 300,879 126 210 126 نوید زر شیمی
ZR340r navid نقدی 288,388 291,889 298,169 305,599 189 231 189 نوید زر شیمی
ZR230-navid نقدی 281,006 389,890 402,446 430,430 294 630 294 نوید زر شیمی
1,487 2,981 1,487

معاملات پلی پروپیلن گرید فیلم  در بورس کالا

گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
HP525j jam نقدی 259,451 273999 286780 295389 960 2328 960 پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal نقدی 259,451 299889 299889 299889 261 892 261 رجال
ZH 525J navid نقدی 259,451 289013 294544 296669 609 1029 609 نوید زر شیمی
1830 4249 1830
معاملات پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
V 30GA نقدی 257,087 257087 257087 257087 400 360 360 شازند اراک
400 36 360
معاملات پلی استایرن انبساطی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
F305 Entekhab نقدی 292,964 0 0 0 300 0 0 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab نقدی 299,860 312,482 317,194 320,185 50 95 50 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab نقدی 299,116 334,589 341,589 351,569 50 185 50 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab نقدی 299,116 329,569 338,049 343,888 50 110 50 پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab نقدی 299,860 315,889 315,889 315,889 50 115 50 پلی استایرن انتخاب
500 505 200

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی