قیمت مواد پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 08 بهمن  1399 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

52.1 درصد عرضه های پلیمر پی وی سی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 11935 تن این پلیمر در هفته اول بهمن ماه 6224 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پی وی سی PVC در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
PVC S65 Bandar نقدی (مچینگ) 288,267 288,267 288,267 288,267 0 22 22  پتروشیمی بند رامام
0 22 22

50.6 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 5600 تن این پلیمر در هفته اول بهمن ماه 2832 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلی اتیلن سبک خطی  LLDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LLD 209 Arak نقدی (مچینگ) 216,540 216,540 216,540 216,540 0 400 400 شازند اراک
LLD 22b02 Mahabad نقدی (مچینگ) 216,540 216,540 216,540 216,540 0 48 48 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad نقدی (مچینگ) 216,540 216,540 216,540 216,540 0 48 48 مهاباد
0 496 496
معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
1922T lale نقدی (مچینگ) 277,704 277,704 277,704 277,704 0 22 22 پتروشیمی لاله
0 22 22

48.4 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 4700 تن این پلیمر در هفته اول بهمن ماه 2277 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
52518 Jam نقدی (مچینگ) 185,119 185,119 185,119 185,119 0 396 396 پتروشیمی جم
0 396 396

71.9 درصد عرضه های پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 3898 تن این پلیمر در هفته اول بهمن ماه تن 2802  معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین بادی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Bl3 Bakhtar نقدی (مچینگ) 205,847 205,847 205,847 205,847 0 288 288 کرمانشاه باختر
0 288 288

59.3 درصد عرضه های پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 5620 تن این پلیمر در هفته اول بهمن ماه تن 3330 معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین اکستروژن در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
CRP100N jam نقدی (مچینگ) 227,883 227,883 227,883 227,883 0 22 22 پتروشیمی جم
0 22 22

50.6 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 5600 تن این پلیمر در هفته اول بهمن ماه 2832 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سبک فیلم  LDPE در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
LF 190 Arya نقدی (مچینگ) 269,202 269,202 269,202 269,202 0 176 176 آریا ساسول
2102TX00-lale نقدی (مچینگ) 269,202 269,202 269,202 269,202 0 66 66 لاله
0 242 242

83.7 درصد عرضه های پلیمر پلی پروپیلن نساجی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 10596 تن این پلیمر در هفته اول بهمن ماه 8865 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر پ پ نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
(پودر) ZH552R نقدی (مچینگ) 275,769 275,769 275,769 275,769 0 84 84 نوید زر شیمی
0 84 84

42.1 درصد عرضه های پلیمر پلی پروپیلن شیمیایی در بورس کالا معامله گردید.

از مجموع 6355 تن این پلیمر در هفته اول بهمن ماه 2678 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی پروپیلن کوپلیمرپ پ شیمیایی در بورس کالا 
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
548R jam نقدی (مچینگ) 315,578 315,578 315,578 315,578 0 44 44 پلی پروپیلن جم
ZH 515 MA navid نقدی (مچینگ) 298,616 298,616 298,616 298,616 0 21 21 نوید زر شیمی
0 65 65

پلیمر پلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی