قیمت مواد پتروشیمی

معاملات مواد پلیمری در بورس کالا

معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا

به گزارش پلیمر پلاست مولایی روز چهارشنبه 29 بهمن 1399 معاملات مواد پلیمر در بورس کالا به شرح ذیل می باشد.

98.4 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 6386 تن این پلیمر در هفته چهارم بهمن ماه 6286 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی اتیلن سنگین فیلم در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
bakhtar (پودر) EX5 نقدی (مچینگ) 201,941 201,941 201,941 201,941 0 50 50 کرمانشاه باختر
0 50 50

66.2 درصد عرضه های پلی پروپیلن نساجی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 9846 تن این پلیمر در هفته چهارم بهمن ماه 6520 تن معامله صورت گرفت.

معاملات پلیمر پلی پروپیلن هموپلیمر – پ پ نساجی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
Z30s Ar نقدی (مچینگ) 319,031 319,031 319,031 319,031 0 40 40 شازند اراک
ZH 550J navid نقدی (مچینگ) 319,031 319,031 319,031 319,031 0 21 21 نوید زر شیمی
0 61 61
معاملات پلیمر پلی پروپیلن پزشکی در بورس کالا
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ريال) کمترین قیمت (ريال) قیمت میانگین (ريال) بیشترین قیمت (ريال) عرضه  (تن ) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده
ARP801 نقدی (مچینگ) 360,553 360,553 360,553 360,553 0 30 30 پتروشیمی شازند اراک 
0 30 30

94.3 درصد عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 7918 تن این پلیمر در هفته چهارم بهمن ماه 7470تن معامله صورت گرفت.

  • 98.4 درصد عرضه های پلی اتیلن سبک خطی در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 6420 تن این پلیمر در هفته چهارم بهمن ماه 6320 تن معامله صورت گرفت.
  • 82.2 درصد عرضه های پلی وینیل کلراید در بورس کالا معامله گردید. از مجموع 10898 تن این پلیمر در هفته چهارم بهمن ماه 8958 تن معامله صورت گرفت.

پلیمرپلاست مولایی

تامین کننده انواع مواد پلیمری و محصولات پتروشیمی